פרשת ויקהל – חידושי ר' יונתן בן עוזיאל ע"ה

בס"ד

חידושים מאת ר' יונתן בן עוזיאל על פרשת ויקהל:

פרק ל"ה פסוק ב':

כל העושה בו מלאכה יומת – בסקילה באבנים.

פסוק כ"ו:

טוו את העזים – טוו את הצמר בעודו על העזים כשהם חיים.

פסוק כ"ז:

והנשיאים הביאו – וענני השמים הלכו לפישון ודלו משם אבני שוהם הנמצאים בחול הים והשליכו אותם למחנה ישראל ונשיאי ישראל הלכו ולקטו אותם והביאום למשכן.

פסוק כ"ח:

ואת הבושם ואת השמן – וחזרו ענני השמים והלכו לגן עדן ולקחו משם את הבושם וכו'.

פרק ל"ו פסוק ט"ז:

חמש היריעות ואת שש היריעות – חמש יריעות כנגד חמשה חומשי תורה. ושש היריעות כנגד ששה סדרי משנה.

פסוק ל"ג:

ויעש את הבריח התיכון – מן העץ שנטע אברהם בבאר שבע והתפלל שם בשם ה' אלוהי העולם.

פרק ל"ח פסוק ח':

במראות הצובאות – וכשהיו באות להתפלל פתח אוהל מועד היו עומדות על קרבן הדמים שלהם ומשבחות ומודות וחוזרות לבעליהן ויולדות בנים צדיקים בזמן שנטהרות מדמיהן.

 

 

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *