פרקי אבות – פירוש מרבנו יוסף חיים ע"ה זיע"א

 

 

בס"ד

פירוש לפרקי אבות לרבנו יוסף חיים ע"ה זיע"א כפי שנתקבל מידידי חכם אלון יצחק הי"ו.

"משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע"

 נראה לי בסייעתא דשמיא ,ידוע שאי אפשר לתחתון לקבל שפע מן העליון הגדול ממנו במאוד מאוד מן הקצה אל הקצה,כי אם רק על ידי אמצעי שביניהם,אשר הוא כלול משתיהן מהתחתון והעליון ,ולכן תימצא שכל בריה שברא הקב"ה בעולם,ברא מין אמצעי בין כל מין.

ובזה נימצא טעם נכון למה שישב משה רבנו עליו השלום בסיני ארבעים יום וארבעים לילה,ללמוד תורה מהקב"ה ,ולמה הוצרך לשבת בהר ולא עלה לשמים ללמוד תורה שם,מאחר שזכה ללמוד מהקב"ה בעצמו,מה שלא זכו מלאכי השרת ,ומן הראוי שישב למעלה בדירה העליונה ,ולמה ירד אור השכינה על ההר ללמדו תורה,ובזה אמרנו טעמו,שאם היה עולה למעלה ללמוד שם,היה מזדכך גופו מאוד להיות כמלאכים ואף יותר מהם,ואז יהושע לא היה יכול לקבל התורה ממנו אחר כך,כי ודאי אין אדם יכול לקבל ממלאך עליון,וכיון שמשה רבנו הלך ללמוד על מנת להעביר לימודו לתחתונים ,לא היו יכולים לקבל ממנו,כי חומר האדם רחוק מהמלאך מהקצה אל הקצה,ולכן לא היו התחתונים לעמוד על דעתו,ולא היו יכולים להבין דבר.

אך מכיוון שישב בהר שהוא ארץ הגשמית ,והקב"ה פרש עננו עליו,ולמד תורה בתוך הענן החונה על ההר הגשמי,הנה בזה נעשה משה רבנו כלול מלמעלה ומלמטה,שהחומר שלא נזדכך לא כעליונים,אלא היה בסוג אמצעי בין העליונים לתחתונים,ומכיוון שהיה אמצעי היה יהושע יכול לקבל ממנו את התורה ולהבינה ולמסרה לאחר מכן לזקנים,ולכל ישראל.

ומכאן נוכל להבין גם כן על מה שאמרו במדרש רבה:"אשר ברך משה איש האלוהים,מחציו ולמטה איש,ומחציו ולמעלה אלוהים.

 

פרוש על פרקי אבות מפי רבנו יוסף חיים

"ויהי מורא שמים עליכם"

נראה לפרש בסייעתא דשמיא יש אדם שיתנהג ביראת שמים כמנהג האדם בכיס המעות שלו,שהוא טמון בחיקו ואינו רואה אותו בכל רגע,ורק בעת שיקנה חפץ או מאכל ,ונתחייב לשלם,אז מוציא את כיס מעותיו ומשלם.וכן יש אדם,שאינו זוכר את יראת השם תמיד,ואינו שם אותה לנגד עיניו,אלא רק אחרי שחטא ונכשל בחטא,תתעורר היראה בקרבו,כי יחוש שמא ייענש,ואז עושה תשובה לעוונו.

וזה הדרך לא ישכון בה אור ,אלא צריך שהיראה ישימה עליו,כמו מלבוש שלובש על גופו,שכל רגע הוא רואה אותו ואינו מסיח דעתו ממנו,ולזה אמר רבי מאיר : "הלומד תורה לשמה מלבשתו ענוה ויראה",ועל ידי כן מכשירה אותו להיות צדיק וחסיד וישר ונאמן.

וזה שאמר כאן : "ויהי מורא שמים עליכם"-דווקא ,שהוא גלוי לעיניכם כמו המלבוש הפרוס עליכם,ולא ככיס מעות הטמון בחיקכם.

 

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *