סגולות לזיווג מאת רבנו מרדכי אליהו ע"ה

חתונה

בס"ד

סגולות לזיווג מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל מרדכי אליהו ע"ה.
סגולות לזיווג ממרן הראשל"צ הגאון המקובל רבי מרדכי אליהו ע"ה.
בחורים שרוצים להתארס ולמצוא אשה טובה, ילמדו להם לסגולה שלא יאבדו מלומר ברכת
הלבנה בכוונה ובציבור (כה"ח סי' תכ"ז ס"ק י').
ואני אומר לבחורות שרוצות להתחתן שיבואו לברכת הלבנה, אך כיון שנשים אינן
מברכות ברכת הלבנה, תבקשנה מהחזן שיכוון לפטור אותן בברכתו.

ועוד אנו אומרים להם, שיתפללו מנחה, ובברכת "שמע קולנו" יאמרו בקשתם, כי אמרו
חז"ל יצחק תיקן את תפלת מנחה שנאמר "ויצא יצחק לשוח בשדה" (בראשית כד, סג),
ומיד אח"כ כתוב "ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותפל מעל הגמל" (שם סד).

 

בס"ד

לחץ כאן לקבלת תפלה לרווקה לזיווג.

תפילה לרווקה למציאת זווג — הרב שבזי

אתה הוא ה' האלוקים. האל הגדול הגיבור והנורא. אתה עשית את השמים ואת הארץ, ובחסדך יצרת עולמך. אתה הוא יוצר האדם הקדמון, ועשית לו עזר ובראת איש ואשה, ורשמת בהם שמך הקדוש. י' באיש ו-ה' באשה. וציויתני במצווה ראשונה בקיום פרי'ה ורבי'ה לישב עולמך. לכן אבי הרחמן באתי להפיל את תחינתי לפניך בלב נישבר ונדכה לפני כיסא כבודך, שתתמלא רחמים עלי (פב"פ) אמתך, ותזמין לי את בן זוגי הנכון והראוי בזמנו. צנוע וירא את ה', בריא וראוי, בעל מידות טובות והגון, בעל שכל טוב ומזג טוב, ובעל מזל טוב מוצלח ומבורך. שהוא ימצא חן בעיני ואני אמצא חן בעיניו, ואוכל לחיות איתו בשמחה רבה ואהבה ואחווה ושלום ורעות ופרנסה טובה. ותטה ליבי ולב משפחתי וכן את ליבו ומשפחתו לגמור את הדבר בכי טוב. ויהיה הנער אשר יציעו מן השמים במאמרו של משדד המערכות זווג ראשון ואחרון לכל ימינו.

אבי הרחמן, מלך מלכי המלכים הקב"ה, קבל את תפילתי ושיחתי לפניך ולפני כבודך. אתה האל עושה פלא, תעשה למען רחמנותך ותחונני, ואם אתה לא תרחמני מי ירחמני. אתה בראתני, אתה יצרתני, תזווג לי זווג הגון של אהבה ואחווה, שלום ורעות. זווג של בנים הגונים, זווג של זרע של קימא, זווג של ברכה, זווג שיהיה שמח בי בן זוגי מכל הטובות שיש בעולם. זווג שלא יהיה בינו וביני לעולם לא כעס ולא רוגז ולא קנאה ולא תחרות, ולא שום קטטה ולא קפדנות ולא איבה ולא שנאה, אלא אהבה תמידית ורוח נמוכה וסבלנות. ושיהיה בריא בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו ושלא יהיה חולה כל ימי חייו לא מדווה ולא כאב מכאוב, ולא צער ולא רפיון ולא פגע ולא נגע ולא כשלון. ויהיה מאושר באושר ועושר, וכבוד ופרנסה טובה וחן וחסד ורחמים בעיני אלוקים ואדם.

אנא ה' צבאות אלהי ישראל יושב הכרובים, תהיינה אזניך קשובות לקול אמתך, תתן ותזווג זרע קודש. ותבנה את ביתי בחיי אבי ואמי ואחי ואחיותי וקרובי וכל משפחתי, ויזכו לראות בשמחתי ובחופתי בבני ובבנותי. ואתחזק ואתאמץ ואתלבש ברוחך הטובה הזכה והנדיבה ותכונן דרכי בנוי ובחסד וברחמים ובכח ובבריאות.

ולא אפרד מבן זוגי ולא יפרד ממני כל ימי חיינו על האדמה ולא נצטרך לאף אדם בעולם. ותקרב תשועתי אבי הרחמן, בעל היכולת הגדול הגיבור והנורא, תאיר אורי בהצלחה רבה ותגאל אותי ותמלא משאלות ליבי ותפיק רצוני ותשמחני שמחה שלמה ותקבל תפילתי זו לפניך, ותשמע צעקתי לפניך כקטורת סמים על מזבחך.

"עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי. אמן כן יהי רצון".

 

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *