מנהגי נוכרים

בס"ד

הלכות מנהגי נכרים

מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל מרדכי אליהו ע"הכפי שנתקבלו מאת ידידי היקר חכם אליהו הלוי הי"ו.
מנהגי נכרים / הרב מרדכי אליהו ע"ה

א. "ובחוקותיהם לא תלכו" – אסור לעם ישראל לנהוג כדרך שאומות העולם נוהגים.
איסור זה קיים בכל דבר שנהגו הגויים כמנהג וכחוק ואין טעם למנהגם. אבל דבר
שנהגו לתועלת, כמו מלבוש המיוחד לרופאים או בגד שנוח ללבשו, מותר ואין בו משום
דרכי האמורי (שו"ע יו"ד קעח,א).
ב. מנהגם של גויים היה להניח על שלחנם פת שלימה, וכדברי הנביא עליהם "העורכים
לגד שולחן" (ישעי' סה,יא). מאידך גיסא, "כל מי שאינו משייר פת על שלחנו אינו
רואה סימן ברכה לעולם" (שו"ע או"ח קפ,ב), והטעם שיהא מזומן לעני שיבוא, כדי
שיוכל להודות לקב"ה על חסדו ששבענו וגם הותרנו, כדי שתחול הברכה, שהרי אינה חלה
על דבר ריק. כיצד איפוא מקיימים הלכה זו, ויחד עם זאת אין הולכים בדרכי האמורי?

ג. טוב להשאיר פירורי לחם על השלחן בזמן ברכת המזון, ואם לא נותרו מהסעודה,
יביא ממקום אחר ויניחם על השלחן.
ד. אם נותר על השלחן לחם שלם – אינו חייב להורידו מהשלחן.
ה. אם אין פירורים, אלא פת שלימה בלבד, לדעת הגר"א מותר להביאה לשלחן, אך לדעת
כף-החיים ובן-איש-חי אסור להביאה. מומלץ במקרה כזה להביא את הפת השלימה ולאכול
ממנה משהו כדי שתהיה חסרה.
ו. מותר לומר, מחשש לעין הרע, "בן פורת יוסף" או "בלי עין הרע". אבל אסור לאחוז
או להקיש בעץ, או לאמר . אלו הם מנהגי עכו"ם מובהקים האסורים משום "ובחוקותיהם
לא תלכו".

 

 

 

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *