שמיני עצרת ושמחת תורה

  • שמחת תורה
      בס"ד דרשה לחג שמיני עצרת שמחת תורה מאת כמוה"ר חכם יוסף חיים ע"ה זיע"א. בס"ד ביום השמיני עצרת ...