פורים

 • פורים – תפילות ופיוטים
  בס"ד   מגילת אסתר פרק א': מגילת אסתר פרק ב': מגילת אסתר פרק ג': מגילת אסתר פרק ד': מגילת אסתר פרק ...
 • שיר לכבוד שבת פרה
    בס"ד מאחר ולא מצאתי בזמנו שיר לשבת פרה ידוע, כתבתי שיר לכבוד שבת פרה על הלחן ...
 • פירוש על מגילת אסתר
    בס"ד פירוש למגילת אסתר מאת מרן הראשל"צ מרדכי אליהו ע"ה מאמר מרדכי פירושים על מגילת אסתר ממרן הראשון לציון ...
 • פורים משולש
  בס"ד הלכות פורים משולש מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל כמוה"ר מרדכי אליהו ע"ה כפי שהועברו אלי ...
 • הלכות פורים
    בס"ד הלכות פורים   תענית אסתר א – משנכנס אדר מרבין בשמחה, ובי"ג באדר מתענין תענית אסתר ואומרים "עננו" ...
 • מחצית השקל
  בס"ד הלכות מחצית השקל ממרן הגאון המקובל כמוה"ר מרדכי אליהו ע"ה כפי שהועברו אלי ע"י ידידי ...
 • פורים
        בס"ד הלכות ארבע פרשיות (סימנן שזופ"ה – שקלים, זכור,ופרה,החודש) מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל כמוה"ר מרדכי אליהו ...