חגים ומנהג

 

שופרשבועותחנוכיה עירקית

מצהיין

שמש ברכת החמה כל כ"ח שנים