רבנים

חכם מעלם יעקב ע"ה - החכם מעמאר'ה

חכם סלמאן אליהו ע"ה אביו של הראשל"צ הגאון מרדכי אליהו ע"ה

חכם סלמאן אליהו ע"ה אביו של הראשל"צ הגאון מרדכי אליהו ע"ה

חכם מרדכי אליהו ע"ה הגאון המקובל הראשל"צ   רבנו יוסף חיים ע"ה בעל הבן איש חי   חכם עבדאללה סומך ע"ה רבו של רבנו יוסף חיים ע"ה   חכם יצחק כדורי ע"ה זקן המקובלים בירושלים   חכם סלמאן מצפי ע"ה   רבנו עובדיה יוסף שליט"א וחכם בן ציון אבא שאול ע"ה   חכם עובדיה יוסף שליט"א נשיא מועצת חכמי התורה    חכם יחזקאל סעאת ע"ה   חכם דוד בן מאיר ע"ה   חכם יצחק יאיר ע"ה