חכם ראובן נאוי ע"ה

 

 

בס"ד

תולדות חייו של חכם ראובן נאוי ע"ה. זיע"א.

מי שיש לו תאריך הפטירה המדוייק של החכם נא להודיע למנהל האתר.

חכם ראובן נאווי ע"ה אב"ד בגדאד ואחרי הרב משה חיים. הוא היה תלמידו. רב גדול וחריף ובקי בכל חדרי התורה מאין כמוהו שמו הולך מסוף העולם ועד סופו היה לו כח זכרון נפלא והרב משה חיים רבו מינה אותו במקומו אחרי שראה אותו מלא וגדוש דברי תורה וחכמה. ויש ממנו הגהות על הכנה"ג ועל ספר צדקה ומשפט ובאו בו שני ההפכיים ביחד החריפות והבקיאות סיני ועוקר הרים.

חכם יהודה פתייא ע"ה סיפר, כי פעם אחת שלח אחריו רבו ביום ששי כדי לדון עמו על ענין איזה תרנגולת מלוחה וקודם שהודחה שמו אותה בכלי שאינו מנוקב על התנור ונתמלאת מציר אז השיב אני מתלבש ובא ועד שאני בא יראה כבוד הרב את הספר פלוני ויש שם סימן שהדף כפול כי קודם שלשים ושלש שנים בא מעשה כזה והכשרתי, וכשפתח הספר הרב משה חיים זצ"ל ראה שהוא צודק כמו שאמר ומצא שהעלה היה כפול וכשבא תלמידו הרב ראובן קדמו בברכה ונשקו ושבחו על כח הזכרון הנפלא שהיה לו והכשירו את העוף.

 

גם סיפר חכם יהודה פתייא ע"ה, כי סיפר לו זקנו כ'ציר נאווי נכדו של הרב ראובן נאווי זצ"ל שהיה מנהגו ללבוש בגד פשוט כשלומד בישיבה כי היה חס על בגדיו החשובים ללבוש אותם כשהולך לדון. פרנסתו היתה בדוחק משכורתו היתה לחודש רק מאה גרוש ואחרי הפצרות מרובות עד שהוסיפו לו עוד עשרים גרוש לחודש. ובא אליו איזה רב מירושלים לשאול אותו על פירוש איזה סוגיא בגמרא אשר רבני ירושלים לא יכלו לפתור אותה והפנו אותו להרב ראובן נאווי זצ"ל. וכשבא מצא אותו בבגדים פשוטים. שאל אותו על הרב ראובן נווי והשיב לו: עדיין לא בא. ואמר לו כי בינתיים עד שיבוא תגיד לי מה שאתה רוצה. השיב לו שיש איזה סוגיא שלא יכול להבין אותה ושלחו אותי מירושלים להרב ראובן נאווי. אז השיב לו: כמדומה לי שהשאלה היא במסכת פלונית בדף פלוני. תביא לי את הגמרא. ופתח לו הדף ופירש לו מיד המשך הקושיא עד כאן והתירוץ מתחיל מכאן. אז הרב הזה תמה ואמר לו: איך ידעת הכל הגמרא והדף מבלי שאגיד לך? השיב לו: ידעתי כי כמה רבנים מתקשים בזה. אז אמר לו הרב: הגד לי באמת האם לא אתה בעצמך הרב ראובן נאווי? ולמה אתה באמת לובש בגדים פשוטים? הגיד לו שכך דרכו בישיבה ללבוש בגדים פשוטים. וכששמע דבר זה הרב משה חיים רבו, הוסיף לו עוד עשרים גרוש על משכורתו החודשית.

עוד מספרים מהרב יהודה פתייא ע"ה ששמע ממר זקנו כי פעם אחת במוצאי שבת היה להם קרוב משפחה שהתחתן ונוהגים היו לעשות סעודה גדולה במוצאי שבת והלכו כל הקרובים למשתה ועזבו אותו לבדו והניחו לו עוזרת לשמשו. והוא היה לומד גמרא וציין בגליון מה שהוקשה לו וכבה הנר וישן. אחרי חצי שעה נעור ועורר את העוזרת להדליק לו את הנר וחזר וכתב על הגליון עוד וישן. ועוד אחרי חצי שעה חזר וניעור ועורר את העוזרת והדליקה לו את הנר וחזר וכתב עוד וחזר וישן. ובעוד חצי שעה חזר והתעורר ועורר את העוזרת וציוה עליה להדליק לו את הנר. אז השיבה לו: למה לך לעשות כזאת? אני לא אשאר עמך בבית אם אתה עושה ככה. אז אמר לה שעוד לא יעורר אותה. התברר אח"כ כי היה לו איזו קושיה ותירץ אותה. ובא אליו הרי"ף בחלום ואמר לו כי התירוץ הזה לא יכון לפי דברי והוצרך למצוא תירוץ אחר שיסכים לפי דברי הרי"ף. ואח"כ בא אליו בחלום הרמב"ם ואמר לו שהתירוץ השני לא יתאים לפי דבריו. אז תירץ תירוץ אחר שיתאים לפי דברי שניהם. ואח"כ בא הרא"ש בחלום ואמר לו שהתירוץ לא יתאים לפי דבריו. ותירץ תירוץ אחר המתאים לשלשתם. לפיכך אמר לעוזרת שלא יוסיף לעוררה.

גם מספרים מהרב יהודה פתייא כי פעם בא רב אחד ממקום אחר לקבל את הסכמתו על ספר שחיבר, וחשב אותו לתלמיד. ואמר לו: תן לי הספר לראות עד שיבוא הרב נאווי. ואחרי חמשה רגעים השיב לו כי כל מה שכתב הם אינם נכונים ותמה עליו איך בחמשה רגעים אלו הספיק לקרוא את כל הספר והשיב עליו בשלילה. השיב לו על כל אחת ואחת וידע שהוא הרב נאווי. ובקש ממנו לתקן לו את הספר כי סוף סוף טרח על הספר כמה שנים. וישב הרב נאווי ותיקן לו הכל לפי דעתו ומסר לו ספר שלם וראוי להדפסה במשך חצי שעה.

וכנראה שהיה חם מזג כי מספרים מהרב בנימין ע"ה כי פעם אחת באו לפניו שני צדדים לדין ופסק כפי ההלכה. הצד השני שהיה חייב, התחיל לפטפט ולערער על פסק דינו. והרב הצטער הרבה מדבריו. ואמר לו שהוא מתפלל שימותו שניהם בתוך שלושים יום וילכו לעלמא דקשוט ויראה לו שהדין עימו. וכן היה, מתו שניהם בתוך שלושים יום ובא בחלום אצל קרוביו והודיע להם שהדין היה כמו שפסק הרב נאווי. ורבו הרב משה חיים ע"ה הספידו ומרוב צערו אמר עליו שאולי ראו בשמים שהוא גדול ממנו ומפני זה לקחו אותו. ועוד מספרים עליו נסים ונפלאות. יהי זכרו ברוך.

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *