חכם סלמן חוגי עבודי ע"ה

 

חכם סלמאן חוגי עבודי ע"ה הרב הראשי האחרון של עירק

חכם סלמאן חוגי עבודי ע"ה הרב הראשי האחרון של עירק

 

חכם יצחק מחלב, חכם סלמאן חוגי, אבו דהוד

בס"ד

תולדות חייו של חכם סלמן חוגי עבודי ע"ה.

נפטר כ"ה באדר. זיע"א.

לאחרונה נוספו פרטים על תולדות חייו. כנסו וקראו אותם.
נתקבל מאת יוסף דורי הי"ו בנו של חכם יחזקאל עזרא דורי ע"ה:

 

זכיתי לשהות במחיצתם של רבני יהודי בבל , כאשר נהגנו ללכת לאותו בית הכנסת "זילכה " להתפלל וגם לקביעות שבין מנחה למעריב . וגם אחרי ערבית למדנו שיעור בגמרא [ סוגיה ] .

זכורני לגבי חכם סלמן חוגי עבודי ע"ה שבערב כיפור לאחר תפילת ערבית והאנשים התחילו להתפזר , והוא רצה לזכות את הרבים במצווה שבקריאת ספר תהילים , היה מתחיל לקרוא בקול רם כדי שישמעו גם אלה אשר התקרבו לדלת היציאה .. "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים …"בניגון הידוע לתהילים .

ויהי בשומעם שחכם סלמן התחיל לקרוא תהלים חזרו על עקבותיהם וישבו לקרוא כל אחד פרק בתורו עד לסיום כל ספר התהלים ובכך זיכה את הרבים .

לאחר סיום קריאת התהלים נשארו החסידים שבהם כדי להמשיך ולקרוא המשנה של מסכת יומא .

..ואני שואל את עצמי : האנשים האלה לא רוצים לישון ?

גם אבא שלי נהג כל לילה לעשות " תיקון חצות " ו"תיקון לאה " ע"ח שעות השינה .

אבא שלי לימד אותנו כי כאשר יש לנו רגע פנאי לא לבזבז אותו לשווא אלא לקרוא פרק בתהילים וכך למדנו את מרבית הספר בע"פ .

בברכה

יוסף דורי

חכם סלמן היה חכם באשי בבגדד. הכרתי אותו במעברת מקור חיים בירושלים כשעלינו ארצה בשנת התש"י. צריפו של הרב היה מול צריפנו. וכשהיינו רואים אותו הולך לבית הכנסת היינו הולכים מייד אחריו. הוא היה החזן, קורא הזמירות, מתפלל כל התפילות, תוקע בשופר, שוחט ועוד. הוא היה החזן הראשון שממנו למדתי חזנות עירקית מה היא.

בתחילה לא ידעו מי היה ושלחו אותו לעבוד בקרן קיימת בנטיעת עצים. לימים ראה אותו אחד החכמים ונתן מכה על ראשו ואמר לו: רבי מה אתה עושה כאן? זו עבודה המתאימה לך? מיד לקחו אותו ושמו אותו דיין בבית הדין הרבני ולימים היה לאב בית הדין.

זכיתי ואחי שפיק הי"ו הצליח להביא אותו ביום הבר מצווה שלי והוא הניח לי תפילין בביתי והחכמים אכלו בסעודה דגים מטוגנים כמקובל אצל יהודי עירק.

היה ענו מאוד. ומורי ורבי ראש ישיבת נהר שלום רבי בניהו שמואלי שליט"א מספר שהחכם היה מוכן למלא מקום כל תלמיד חכם שלא בא לשיעור כלשהוא אפילו שהיה ישן מיד היה קם מתלבש והולך לתת את השיעור.

 

מתוך ספר קץ הימין לרבנו משה יהושע ע"ה:

חכם סלמן חוגי עבודי ע"ה היה ראש אב"ד ורב ראשי וראש הוועד הרוחני וראש ב"ד הערעורים בבגדד.

היה חריף ובקי ענו וחסיד . היו לו כמה ישיבות ללמד אותם בלילה בבית המדרש זלכה וגם ביום שבת. רוב זמנו היה בבית המדרש לילות וימים ולא היה ישן בביתו רק בלילי שבת. ייסד מנהגים ותקנות בסדר הב"ד והבעלי דינים למופת. זכה ועלה לארץ ושמש כראש בית דין בירושלים. בקיאותו בש"ס ופוסקים לאין תכלית. נעים הליכות ודבריו נשמעים וכל העם עונים אחריו מקודש. בסוף ימיו נתעלה וישב על כסא כבודו בבית הדין העליון בירושלים. נפטר כ"ה באדר. זיע"א.

זיע"א.

מתוך דפי שבת "שערי שלום" מיום ו' בשבט התשס"ט:

מגדולי חכמי בבל בארץ ישראל בדורנו. נולד בבגדד שבעירק בשנת התרנ"ד לאביו חכם יצחק. תחילה למד במדרש "תלמוד תורה". בשנת התרס"ג נכנס ללמוד בישיבת "מדרש בית זילכה". כבר בתקופת הלימודים נודע שמו לתהילה כבקי עצום בתורה ונקרא: "הארי שבחבורה".

מרבותיו: חכם שמעון מרדכי ע"ה, חכם יהודה פתייא ע"ה, חכם צדקה חוצין ע"ה וחכם שמעון אגסי ע"ה.

בשנת התרע"ו, בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, ברח רבנו יחד עם חברו חכם משה יהושע ע"ה (לימים רבה של גבעתיים) מפחד הגיוס לצבא התורכי. הם הגיעו לבצרה העירוהתאכסנו בביתו של רב העיר חכם יחזקאל ששון ע"ה. בתקופת המלחמה יסד רבנו את ישיבת "עזרא הסופר" בכפר בו נטמן אדוננו עזרא הסופר. עד אז הייתה שם קבוצה שלמדה רק תהילים וזוהר. רבנו בחר לו קבוצת תלמידים והחל ללמדם תלמוד.

בתום המלחמה, שב רבנו לבגדד והתמנה לראש ישיבת "תומכי תורה". בשנת התרפ"ג נבחר כחבר הוועד הרוחני ולחבר בית הדין של העיר בגדד, וכעבור שנה כיהן כאב בית הדין. משנת התש"ז כיהן כרבה הראשי של בגדד, ראש רבני בבל ויושב ראש בית הדין לערעורים. רבנו עמד בראש הנהלת התלמוד תורה והחברה קדישא ומסר שיעורים בבית המדרש "זילכה".

שנים אלו היו שנים קשות בחיי הקהילה היהודית עקב מלחמת השחרור בארץ ישראל והתגברות השנאה של הערבים אל כל אשר בשם ישראל יכונה. עד אז מצבם של יהודי עירק היה בכי טוב מבחינה רוחנית וכלכלית. לבתי הדין ולפסקיהם היה תוקף מלכותי וממשלתי, והמלך בעצמו היה מאשר המינוי של הרב הראשי וחברי בית הדין הרבני. אם היה צורך, הממשלה הייתה מוציאה לפועל את פסקי הדין הרבניים ועל פסקיהם לא היה ניתן לערער בפני ערכאות של בתי המשפט החילוניים. כאמור, במלחמת השחרור החלו פרעות ורדיפות של יהודי בבל, ומרבית יהודי בבל עזבו את כל רכושם וברחו לפרס ומשם המשיכו לארץ ישראל. רבנו ראה בכאב את הירידה הרוחנית שהייתה מנת חלקם של רבים מהעולים, הן בשל התנאים הירודים במעברות ובמחנות העולים והן מצד הקלקול הרוחני המכוון והפסיבי.

בשנת התשי"א עלה רבנו לארץ הקודש. תחילה לא הכירוהו והוא לא פרסם את עצמו. לפרנסתו עסק בזיפות כבישים!!! עד שאחד ממכריו זיהה אותו ופרסם את שמו. בשנת התשי"ב נתמנה לחבר בית הדין בפתח תקוה והתגוררבבית הרב עובדיה יוסף שליט"א. בשנת התשט"ז נתמנה כאב בית דין בירושלים ובשנת התשכ"ה נבחר כחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

רבנו מסר שיעורים קבועים בגמרא ודינים בבית הכנסת המרכזי "אוהל רחל" בשכונת "רוחמה" בירושלים. רבנו היה חריף ובקי בהלכות כמו שמונחות אצלו בכיס. חסידותו ופרישותו וענוותנותו היו מן המפורסמות. היה רגיל בתעניות ובסיגופים והיה נוהג להתענות גם בעשרת ימי תשובה. היה אוהב שלום ורודף שלום וגם למתריסים נגדו ומעליבים אותו היה שותק כשחיוך על פניו.

רבנו נפטר בכ"ה באדר א' התשל"ג ומנוחתו כבוד בהר הזיתים בירושלים תובב"א. זיע"א.

מספר חכם יחזקאל סעאת שליט"א, אחרון חכמי בבל בדורנו:

חכם סלמן חוגי עבודי ע"ה וגם רבו חכם יעקב מוצפי ע"ה לא לחצו יד לא לגבר ולא לאשה אלא הרימו כף יד כלפי מעלה כמחוה של שלום אבל לא לחצו יד. וכן נהג בעקבותיהם חכם יחזקאל.

להלן הקלטות של הרב משנות הששים:

שיר השירים א':

שיר השירים ב':

פרשת ויחי חלק א':

פרשת ויחי חלק ב':

פרקי אבות א':

פרקי אבות ב':

מסכת יומא – משניות:

הפיוט כי אשמרה שבת:

ישמח משה – מתפילת שחרית של שבת:

ויושע – מתפילת שחרית:

הללי נפשי – מתפילת שחרית:

הללויה כי טוב זמרה – מתפילת שחרית:

הללו יה הללו אל בקדשו – מתפילת שחרית:

הללו את ה' מן השמים – מתפילת שחרית:

פרשת האזינו:

הפיוט דרור יקרא:

מסכת גיטין נ"ה ע"ב:

המשך גיטין נ"ה ע"ב:

המשך גיטין נ"ה ע"ב:

גיטין נ"ח ע"א:

גיטין ס"ז ע"ב:

המשך גיטין ס"ז ע"ב:

המשך גיטין ס"ז ע"ב:

ברכת הלבנה:

אשרי יושבי ביתך:

הפיוט ברוך בא בשם ה':

הפיוט אשיר לאל:

הפיוט אליו מי הקשה:

 

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

6 תגובות על הפוסט “חכם סלמן חוגי עבודי ע"ה

 1. שלום רב
  אני כנינו של חכם סלמן שומע כעת את קולו לראשונה
  ומזיל דמעה.
  תודה רבה לכם על החומר החשוב והמקורי.
  אייל לשם

  • בס"ד
   שמחתי לשמוע שאתה נינו של חכם סלמן חוגי עבודי ע"ה.
   אכן אפשר להזיל דמעה כששומעים אותו. היה המורה הראשון שלי ששמעתי ממנו חזנות וקריאה בתורה והכל. במעברת מקור חיים בירושלים כשעלינו ב-1950 ארצה מעירק.
   מי הוא הסבא שלך? דהיינו הבן של החכם.
   חיים סלמן
   מנהל האתר

 2. גם אני נינה של הרב סלמון חוגי, הגענו לאתר זה בחיפוש לצורך עבודת שורשים של בני. התרגשנו להקשיב לקול ולקרוא על פועלו

 3. גם אני הנינה של הרב סלמן חוגי עבודי. במשפחתנו מכונה אבויי. אני הנכדה של מזל (סעידה). גאה בו מאוד ומספרת קורותיו בכל הזדמנות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *