חכם יצחק בן צאלח מכמל ע"ה

חכם יצחק בן צאלח מכמל ע"ה

חכם יצחק בן צאלח מכמל ע"ה

 

בס"ד

תולדות חייו של חכם יצחק בן צאלח מכמל ע"ה.

נפטר יום ד' בסיון ונקבר בירושלים. זיע"א

חכם יצחק בן צאלח מכמל זצ"ל. רב גדול וידוע כמסדר לוחות העבור לכל השנים והיה לומד בישיבת ח"ר אלישע זצ"ל. יש לו שכל ישר והוא לימד כמה תלמידים. בעל המחבר ספר נתיבות יצחק סדר הלקות החמה וללבנה חשבון עמוק מאוד המבוסס על כתיבות מוה"ר עבדאללה סומך ע"ה בעל ספר זבחי צדק אשר כתב כמה ספרים על זה ולא באו לבית הדפוס וחבל על דאבדין. והוא מלא וגדוש בחכמת העבור אשר עליה נאמר כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים. ועליו היה אומר הרב שמעון אגסי זצ"ל כשמו כן הוא. שלם בכל, כי מכמל בערבית שלם.

והיה כותב בכתיבת ידו לוח יומי להנץ החמה ומחלק אותו לאלו שמתפללים ייראוך עם שמש. וזכה ועלה לארץ בסוף ימיו. נולד בשנת תרל"ו ונפטר בירושלים בשנת תשי"א יום ד' בסיון ונקבר בירושלים . יהיה זכרו ברוך.

 

להלן פרטים שנתקבלו אח"כ מבניו:

הרב יצחק מכמל זצ"ל, בר"ב צאלח יצחק יעקב אברהם מכמל נולד בבגדאד בי"ג בתשרי תרל"ו, עלה לישראל בפעם השניה בחודש אב תש"י ונלב"ע בירושת"ו בעש"ק ד' בסיון תשי"א. את תורתו למד מרבני הדור שני המאורות הגדולים הרב דוד בן מאיר (דודו של מו"ר הרב יוסף חיים זיע"א) והרב שמעון אגסי זצוק"ל, שקרא עליו את המקרא הזה, "מכמל" כשמו כן הוא, כמשמעות המלה "מכמל" בערבית "מושלם" כן הוא מושלם בתורתו בלימודו, בחסידותו, בענותנותו, ובכל מדותיו הנעלות. כארבעים שנה הרביץ תורה לתמידי מדרש ת"ת הגדול בבגדאד, וגם במדרש בית זלכה לתלמידי חכמים, שהיה רב ישיבה מתלמידיו הרב משה אברהם (מרידך) ז"ל, הרב יוסף רביע ז"ל, והרב יהושע משה ע"ה. בימי בחרותו למד סתרי תורה בספר עץ חיים ובספרים אחרים יחד עם הרב יעקב מנצור זצ"ל. בשנת התרס"ה נסע עם כל ב"ב לא"י ע"י אורחת סוסים בדרך לא דרך, שארכה כחודש ימים עד הגיעו, ואחרי מספר חדשים, מדלא אסתיעא מלתא חזר לבגדד. התעמק באופן מיוחד בחכמת התכונה ועשה חיל בה, והיה מסדר את לוח העבור השנתי בבגדאד מדי שנה בשנה, אחרי מות הרב עזרא דנגור ז"ל. חבר כמה חבורים בשטח זה ובשטחים אחרים. אחד מספריו, ספר "נתיבות יצחק" בענין תקופות מולדות לקויי המאורות וכו' וכו' שנדפס בשנת תרפ"ג בירושלים, היה לו הד רחב וחשיבות רבה לכל קוראיו בכלל, ולמסדרי הלוח השנתי בפרט, שהיה להם למורה דרך ביסודי העבור. עוד נדפסה (בשתי מהדורות) חוברתו בערבי, בשם "סלוך אל עדל" בעניני ד"א ודיני תורה ומסורת של חיי יום יום. יתר ספריו שלא זכו להו"ל, והמצויים כיום בכ"י בידי בנו עזרא נאג'י, הם:

 

א. "ספר התכונה" על כוכבים במהלכם.

 

ב. "ספר המשוה" המשוה את ספירת ימי החמה עם ספירת ימי הלבנה.

 

ג. "סידור שלם" ללוחות שנתיים מסודרים ומוכנים לשנים רבות.

 

ד. "מענה לשון" לדקדוק העברי.

 

ה. "דבר בעתו" בשני חלקים, אוסף דרשותיו במאורעות שונים, שחלק הרב מהן דרש בעצמו בתוך קהל ועדה.

 

ו. "המשקל השוה" אוסף אמרות וחלקי פסוקים המסתימים בחרוזים דומים, לצורך מחברי השיר והמליצה.

 

ז. "ספר רפואות", בערבית, במיוחד למחלות עור שאסף קבץ והעתיק מספרי רופאים פרסיים, לפי תרופות של כל מיני צמחים שונים.

 

 

כמה פעמים נתבקש ע"י ועד הקהלה בבל למלא משרות צבוריות רוחניות, ודחה בשתי ידיים כל הצעה מעין זו, שהיה מסתפק במועט, בורח מן השררה ומן הכבוד, ושומר על שמו הטוב שלא ימצא מן דהוא שירננן אחרי מעשיו ח"ו אפילו כמלוא נימא.

 

במותו, זכה להיקבר בירושלים, וגם בערב שב"ק אחר חצות (מחמת חיבוט הקבר), לשני הדברים הללו, התאווה ושאף כל ימיו.

על עליתו שוב לארץ הקודש, ציפה לו ברוח קדשו המקובל האלקי הרב שאול דויק זצוק"ל עוד בהיותו בפעם הראשונה בא"י משנת התרס"ה. מנוחתו בג"ע וזיע"א.

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

2 תגובות על הפוסט “חכם יצחק בן צאלח מכמל ע"ה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *