חכם יחזקאל סעאת ע"ה

 

מאחרוני חכמי עירק בדורנו

מאחרוני חכמי עירק בדורנו

חכם יחזקאל סעאת ע"ה

בס"ד

מאחרוני חכמי עירק בדורנו

תולדות חייו של חכם יחזקאל סעאת ע"ה זיע"א מאחרוני חכמי בבל בדורנו. הדברים נתקבלו מחכם דניאל שטיינר הי"ו שהביא לנו גם הקלטות של דרשות מפי החכם. כנסו ולחצו על הלינקים והאזינו לדרשות. נצלנו כל רגע שהיה אפשר והקלטנו דברים מפי הרב הגדול ע"ה.
בס"ד
חכם יחזקאל סעאת ע"ה בן יצחק הוא מאחרוני חכמי בבל והוא למד בבית מדרש זילכה בבגדד, הוסמך לדיינות על ידי דודו חכם סלמן חוגי עבודי ע"ה וקיבל מינוי לבית הדין של בגדד ממש לפני עליתו לארץ. בין רבותיו המובהקים חכם יעקב מוצפי, חכם משה אברהם מרידיך ודודו חכם סלמן חוגי. הוא זכה לשמש את חכם יהודה פתייה ע"ה שנתן לו את השופר שלו שבו היה עושה נסים ונפלאות.
הרב אמר לנו כי חכם יצחק מחלב ע"ה מורי ורבי היה התוקע הכי משובח שהיה בחזנים בעירק.

להלן דברים שקבלנו מיוסף דורי הי"ו בנו של מו"ר חכם יחזקאל עזרא דורי (אבו מעתוק) ע"ה:
נזכרתי בחכם יחזקאל סעאת. אנחנו נהגנו לקרוא לו "חכם חסקיל אִבִּן אִכְ'תּוּ אֶל חכם סלמאן" . לא נפגשנו לפחות 60 שנה. הוא היה בחור גבוה וזקוף ותמיד חיוך נסוך על פניו מאושר ומשמחה שהעניק לו לימוד התורה.
זכור לי בעת שהייתי בישיבה של חכם משה מרידך ז"ל, ביחד עם אבי ז"ל , הוא היה לומד לבד בחדר הסמוך ומעמיק בלימודו, ותמיד היה מוצא איזה חידוש או ביאור חדש שגילה בכוחות עצמו, והיה רוצה לשתף את חכם משה ואת רבני הישיבה בתגליתו החדשה . היה נוהג לעמוד בדלת הכניסה בלי להפריע ומחכה עד שיאות חכם משה, ראש הישיבה,לשאול אותו : איזה חידוש הבאת לנו? והוא היה מספר על איזו מסקנה שהגיע אליה בכוחות עצמו . הוא היה קורן מאושר כאשר חכם משה מאזין לו ביחד עם כולם ומקבל מילות עידוד, ויוצא מלא סיפוק וממשיך הלאה.
הוא כיבד אותנו מאוד ואפילו פעם אמר לי בעברית : אחיך מעתוק אדם טוב.
אנא מסור לו ד"ש ממני ושיזכה לבריאות טובה . הוא זוכר אותי בתור יוסף חיים הבן של אבו מעתוק.
תודה רבה שהעלית את הזכרונות הנעימים מהתקופה של צלאת זילכה.
בברכה
יוסף דורי

צניעותו של הרב:
יעקב כהן, ראש הקהילה העירקית בפתח תקוה, הגיע לבקר את חכם יחזקאל בבית הדקל. מר כהן מכיר את הרב שנים ארוכות עוד מהתקופה שהיו שכנים בבגדד. בפגישה סיפר מר כהן כי בתקופת כהונתו של הרב נסים כרב הראשי הספרדי, רצו למנות את חכם יחזקאל כרב הראשי לפתח תקוה. מר כהן שהיה ראש הקהל הפציר בחכם רבות ואף אמר לו ששאר המועמדים אינם מגיעים לרבע מתורתו. גם עלו לירושלים וקיבלו הסכמה למנותו. הענין יכול היה להיות סגור לולא שחכם יחזקאל סרב בתוקף וטען שאינו רוצה בתפקיד ובעול הציבור וכי נוח לו בתפקידו בבית הקברות כעורך לויות ואזכרות.

לגבי נישוק היד, חכם יחזקאל מתרחק היום והתרחק בעבר בקנאות מכול גינונים של כבוד שעלולים להביא לידי גאוה. מסיפוריו, נראה לי שמעבר להכול, נטבעה בו דמותו הצנועה ומידותיו של חכם פתיה. בנוסף, בחייו הארוכים ראה רבים וטובים נופלים בפח הגאוה ולכן אף נזהר על עצמו מאוד. כך שייתכן שהבריחה מנישוק היד היא חלק מההתרחקות המוחלטת מהגאוה והמביאים לגאוה.

יוסף דורי הי"ו ספר לנו שאביו חכם יחזקאל עזרא דורי החסיד ע"ה היה גם הוא מסרב שינשקו את ידיו למעט לילדיו. כך שיש לנו כבר שלושה חכמים מעירק ששמענו (או ראינו) נוהגים מנהג צניעות זה.

לבקשת אחד ממוקירי החכם שאלתי אותו אם נהגו למכור חמץ בעירק. החכם אמר שרק בעלי חנויות ועסקים נהגו כן (כמו אביו של החכם שהיה חנוני ומכר את החמץ לשכנו הגוי) אבל בעלי הבתים והמוני העם לא מכרו. או כלשונו של החכם "אחד מאלף" מכר את החמץ.

כמו כן נשאלתי על הפירוש לחד גדיא ומהיכן לקוח. החכם סיפר לי שקרא למעלה מ 250 פירושים על ההגדה והפירוש כפי שהוא מספר הוא מה שבעיניו מסתבר כסיפור הנכון והאמיתי מתוך סה"כ הפירושים שלמד ושאת כולם (כך לדבריו) זכר בעל פה.

הרב מספר שחכם סלמן חוגי עבודי ע"ה וגם רבו חכם יעקב מוצפי ע"ה לא לחצו יד לא לגבר ולא לאשה אלא הרימו כף יד כלפי מעלה כמחוה של שלום אבל לא לחצו יד. וכן נהג בעקבותיהם חכם יחזקאל.

החכם סיפר על חכם ששון חדד שהיה המורה שלו בבית מדרש תלמוד תורה והיה בקי בכל התנ"ך בעל פה. אחר כך שאלנו את חכם יחזקאל אם הוא יודע את כל התנ"ך בעל פה והוא ענה שכן. שאלנו, כמה פעמים צריך איש בעל זיכרון לקרוא ספר על מנת לדעת אותו בעל פה ואמר ששלוש פעמים זו חזקה.

עדיין גדול הנסתר על הנגלה ככל שקשור לחכם יחזקאל. כצד יכול להיות שגאון בסדר גודל שלו פשוט נעלם מהציבור למשך רוב חייו.
ככל שהזמן עובר מתגלים דברים. למשל החכם אמר שהוא לא היה מספר לאף אחד שרצו למנות אותו לרב הראשי לפתח תקוה, ואם לא שמר יעקב כהן מספר לנו, לא היה נודע הדבר. החכם סיפר שהמינוי היה מוסכם על ראש העיר פיינברג אלא שהוא סרב. גם סיפר שאביו של הרב הראשי האשכנזי ז"ל (הרב סולומון) שלח שליחים וביקש לפגוש את חכם יחזקאל כי שמע שהוא גדול בתורה. אבל חכם יחזקאל סירב לפגוש אותו כי "לא רציתי להתפרסם".
חכם יחזקאל גם סיפר שהוא בקי באבן העזר ואף נבחן עליו לפני מינויו לבית הדין בבגדד. גם יודע בחושן המשפט וחלקים אחרים אלא שבהם לא נבחן.
בנוסף סיפר שהיה לומד חברותא עם הרב הראשי לפתח תקוה הרב עמרם אבו רביע, ועם הרב שרעבי משעריה. פעם אחת ביקש אותו הרב אבו רביע לבוא אליו הביתה ולבאר לו סוגיא במסכת חולין שהרב אבו רביע התקשה בה. החכם הגיע, קרא את הסוגיא וביאר אותה. הרב אבו רביע חיבק אותו ונתן לו 2 לירות איתם ניתן היה לקנות 10 מנות פלאפל.
נראה, איפוא, שחכם יחזקאל הוא עילוי ומלומד גדול בכול חלקי תורת הנגלה. ועדיין נשאלת השאלה כיצד נקטע מסלול הקידום המטאורי בבגדד שבשיאו מונה לבית הדין יחד עם חכם משה יהושוע, וכיצד הגיע לעסוק כל חייו בלוויות ואזכרות ללא משכורת.

לגבי ענייני קבלה, החכם נשאל בעניין אידרא רבא ואידרא זוטא ואמר שזה סודות ואינו רוצה לדבר בזה.
גם סיפר שחכם יהודה פתיה ע"ה היה מתפלל על פי כוונות הרש"ש. וכשנשאל חכם יחזקאל אם יש לו בבית סידור עם הכוונות ענה "לא זוכר".
החכם סיפר שבעירק הביאו אליו מספר פעמים ילדים שנתקע להם עצם בגרון והיה מניח עצם מאותו הדג על המצח של הילד ואומר לחש בארמית כפי שמובא בגמרא והילד היה שותה מים ומבריא. לשאלה אם זה קבלה הוא אמר שלא, זה כתוב בגמרא וכל אחד יכול לעשות.

לגבי ביתהמדרש "זילכה", החכם זוכר שהיה סכסוך בין הקהל והרבנים ובעקבות הסכסוך נשלחו בריונים מצד הקהל בהחבא והציתו את בית המדרש. בית המדרש כולו על ספרי התורה והספריה הגדולה שבתוכו נשרפו. בזמן השריפה ישבו בחדר האחרון זקנים שנלכדו וכאשר השריפה הגיעה לחדרם וחשבו שסופם קרב, הם התחילו לומר קריאת שמע כאשר לפתע מישהו מבחוץ פתח את החלון והכניס מקל גדול שעל ידו יצאו החוצה. עד היום לא ידוע מי הציל אותם.
לאחר השריפה הלכו הרבנים ולמדו בבתי כנסיות אחרים במשך שנתיים עד שנסתיימה הבניה מחדש של בית המדרש. המלך בעצמו לקח את משימת השיקום על אחריותו וזאת למרות שהמציתים לא נתפסו ולא הוסגרו. את הספרים חידשו על ידי תרומות ונדבות.

ההצתה התרחשה בשנת 1937 לאחר עזיבתו של המקובל הגדול חכם יהודה פתיה ע"ה את בגדד ועלייתו לישראל.

חיים שלום,
לאחרונה חכם יחזקאל חלש ואינו מוסר דרשות אבל בכל אופן אנו לומדים כול יום כ-20 דקות ומידי פעם הוא משמיע הערה שנחקקת בליבי.

א. בית הועד יהיה לזנות – כשהגענו לקטע הזה בלימוד הגמרא בסנהדרין המתאר את חבלי משיח, שאלתי את חכם יחזקאל כיצד ייתכן שבתי המדרש יהפכו לבתי זנות וכי עד כדי כך יתדרדר הדור. וענה לי שהכונה שבתי המדרש יוחרמו וייהפכו לבתי זונות. ונתן לי כדוגמא את בית המדרש הגדול שהיה דורש בו רבי יוסף חיים, ששלטונות עירק החרימו אותו והפכו אותו לבית זונות.

ב. כאב אישי על סיפורי החורבן – כולנו למדנו את תיאורי חורבן הבית והאסונות שקרו לעמינו לפני אלפי שנים ובמידת מה האוזן נהפכת לקהה לסיפורים אלו. חכם יחזקאל הדהים אותי כאשר למדנו על נבוזרדאן והדם של זכריה שבעבע והתקרבנו לקטע שמספר על השחיטה ששחט נבוזרדאן בעם. חכם יחזקאל עצר אותו בכאב ואמר לי "מספיק, אני לא מסוגל יותר לשמוע את זה, קח אותי לחדר לישון". ממש ראיתי את הכאב על פניו, כאילו אני מתאר אסון פרטי שקרה לו לאחרונה ממש.

ג. אין אצלו הפרדה בין עדות
1. אמר לי שטוב עשה הרב עובדיה יוסף שפסק שכולם צריכים ללכת לפי הבית יוסף ושחשוב שכולם בארץ, אשכנזים וספרדים יתאחדו תחת נוסח תפילה אחיד והלכה אחת.
2. כאשר למדנו שלעתיד לבוא הקב"ה יהיה באבלות על כך שצריך להשמיד את הגויים וזאת משום שגם הם מעשי ידיו ומצטער עליהם, התריס חכם יחזקאל בפני "ועל 3 המיליונים בפולין לא הצטער? כל התורה הייתה שם". ראיתי, לא בפעם הראשונה את הכאב העמוק שיש לו על שואת אירופה כאילו הם קרוביו ממש.
3. מצד אחד סיפר לי שכשבא לארץ היתה תופעה של גניבת ילדים והוא עצמו כמעט גנבו לו את הילד ולולי פעל במהירות יכול היה לאבד אותו. מצד שני הוא מחזיק טובה גדולה לבן גוריון שעשה את הפעולה הגדולה לקלוט למעלה ממאה אלף איש לתוך יישוב קטן בארץ ישראל. ראיתי אצל חכם יחזקאל שהכאב הפרטי לא מסתיר את הראייה הכוללת והאמת ההסטורית כפי שהוא רואה אותה.
4. בשעה שדנו בהלכות שמירת הנפש על פרטיהם ופרטי פרטיהם אמר בכעס שעדיף היה שהחכמים באותם דורות היו מתעסקים בשיבה לארץ ישראל במקום בכתיבת ספרים על דקדוקי הלכה. הוא טוען שהיו תקופות שניתן היה יחסית בקלות לקנות את השטח של ארץ ישראל ולהעלות את היהודים ואולי כך הייתה נמנעת השואה מיהודי פולין. וזה המשיך עד שבא הרצל ופעל להקמת המדינה. שאלתי את חכם יחזקאל "והרי הרצל היה חילוני?" והוא ענה לי "ומה בכך? היה לו לב יהודי חם".

ד. הרב מרדכי אליהו זצ"ל – מספר פעמים שאלתי אותו על חכם אליהו ואמר לי שאינו מכירו "לא שמענו עליו בעירק", שכנראה חכם יחזקאל שייך לדור שקדם לרב אליהו. בכול אופן, לפני מספר חודשים ביקשתי מחכם יחזקאל לברך את הרב אליהו ברפואה שלמה. החכם עצם עיניו ובירך תוך הזכרת המילים "הרב הקדוש והטהור מרדכי…". שאלתי את החכם איך הוא יודע שהוא קדוש וטהור אם לא הכיר אותו? וענה לי שהוא לא יודע אבל מהשמים אמרו לו. (דרך אגב, בימים אלו קראתי שגם הבבא סאלי התבטא כלפי הרב מרדכי אליהו במילים "קדוש וטהור").

הקדמה
———-
הסיפור אירע ב1937 תרצ"ז. בעת ההיא היה הועד הרוחני שמנה 7 חכמים וכן ראש הקהילה, אחראים על בית המטבחיים. הועד היה סוגר עיסקא עם גויים שיספקו בהמות לבית המטבחיים והיה גובה מס מהקצבים שקנו את הבשר לאחר השחיטה. כמות הבשר שסופקה לבית המטבחיים הייתה תלויה בעונת השנה כאשר בערב חג היה מדובר במאות בהמות.
הכסף שנלקח כמס הועבר למטרות כגון בית החולים היהודי ע"ש מאיר אליאס, משכורות למורים וכסף לעניים.

סיפור המעשה
——————
הועד הרוחני החליט להעלות באופן דרסטי את המס על הבשר בערב שביעי של פסח. וזאת למרות שהקהל הביע דעתו שגובה המס הנוכחי כבר הגיע לו עד האף.
בעקבות כך הייתה ממש התפוצצות בתוך הקהל ואנשים שיצר הרע השתלט עליהם קנו בשר טרף מהערבים. אחרים (כמו חכם יחזקאל) הסתפקו באכילת עוף, ואחרים נמנו עם משפחות אחרות ושחטו בשר באופן עצמאי.
כל הסיפור נמשך כשבועיים במהלכם הרבנים חברי הועד חששו באופן מוחשי לחייהם וברחו לכפרים להתחבא (בינהם חכם סלמן חוגי עבודי וחכם יעקב מוצפי). היחיד שלא ברח היה הרב הראשי חכם כדורי שכחלק מתפקידו (ומבלי קשר לאירוע הזה) קיבל שמירה צמודה של שני שוטרים.
הקהל שזעם מאוד, שלח בריונים ששרפו את בית המדרש –

סוף המעשה
—————-
הקהל נרגע וחזר בתשובה. הכלים שנאכל בהם הבשר הטרף עברו הגעלה. אבל המס נשאר במקומו.
השבוע לימד אותנו חכם יחזקאל דבר חשוב. לדבריו הרב יהודה פתיה לימד אותם באופן אישי כי בתפילת הבוקר כאשר אומרים "יהי רצון מלפניך….שתצילני..מאדם רע, מיצר הרע….ומפגע רע…"
צריך לכוון במילים "פגע רע" כנגד תאונות הדרכים של מכוניות ואוטובוסים ("אוטומובילים" כלשון הרב פתיה).
חכם יחזקאל סיפר שבעיראק היו חוקים נוקשים נגד תאונות דרכים. גם סיפר על אנשים שהכיר שנהרגו בתאונות ועל הצער הרב שהדבר גורם.
אולי כדאי להפיץ כוונה זו שבתפילה כעת בימי בין המצרים.
לשאלה אם הרב פתיה כתב הוראה זו בספריו אמר חכם יחזקאל שלא, אלא שכך לימד אותם ושמעו זאת מפיו.

אתמול פנתה אשה לחכם יחזקאל ושאלה אותו מה הוא מייעץ לה לדבר בשיעור שהיא מעבירה לפני נשים בעניין תשעה באב.
החכם אמר שיש להקל בכול מה שאפשר כי הצום קל יותר משהיה לפני קום מדינת ישראל. לדברי החכם היום יש מדינה וצבא ושופטים ומטבע משלנו וכל שחסר זה בית מקדש ואילו בגולה המצב היה קשה יותר. האשה שאלה "והרי השופטים והמנהיגים לא הולכים בדיני התורה" ענה שאמנם זה נכון אבל סוף סוף יש אהבה בין האנשים ואהבה בתוך העם זה דבר עיקרי

חיים שלום, חכם יחזקאל שלומו השתפר מאוד ברוך השם.
היום למדנו בגמרא על הלימוד שלימד רבי את בנו שמעון לגבי הצורך להזהר מאוד מלשון הרע ולא לומר על אף אם דברים טובים או רעים. חכם יחזקאל אמר שכך נהג בעירק חכם יוסף החסיד (יוסף עמבר) שהיה נקרא חסיד על ידי כולם על שהיה שותק ונזהר מלשון הרע על כול גווניה.
גם סיפר לנו סיפור אמיתי על המלך פואד אביו של המלך פארוק ממצרים, שטייל עם אשתו המלכה ליד מפל מים, והאשה רצתה לשתות ממימי המפל. המלך הזהיר אותה שאם תשתה יגרש אותה. היא שתתה והוא הצטער צער רב על שבועתו. המלך פואד קרא לחכמיו וביקש שיעזרו לו להתיר את שבועתו אך אלו לא הצליחו אלא הפנו אותו לחכמי היהודים. המלך קרא לרב, הרב פתח את הגמרא ולמד שאדם שנשבע ליד מיד זורמים שלא ישתה מים, יש לו התרה שהרי המים שעליהם נשבע כבר זרמו והמים שהוא עומד לשתות הם מים חדשים שעליהם לא חלה השבועה. מכאן מצא היתר למלך שאשתו בעצם לא עברה על השבועה, והמלך שמח ונתן לו מתנה גדולה.
הרב מספר על הרמב"ם שהחרימו אותו. כנסו ללינק הבא:
http://hazzan.qpon.co.il/Front/Multimedia/albom.asp?mBoundary=179263&aType=3

חיים שלום, רציתי לשתף אותך באירוע מרגש שהתרחש אתמול. חכם יחזקאל שכידוע
ממעט מאוד לצאת מבית האבות, הביע רצונו להניף תרנגול כמנהג הכפרות .
לקחנו אותו לשכונת עמישב ושם הדגיש בפני המוכרים כי התשלום על העוף נועד
לכפרת עם ישראל כולו. וכך אחז חכם יחזקאל בתרנגול ובנוסח מיוחד אותו לא
שמעתי בעבר ערך פדיון כפרות לעם ישראל. לאחר מכן ניגשו אנשים לחכם וביקשו
שיברך אותם לצרכים שונים, החכם נענה ברצון עד שהתעייף. לשאלתו של אחד
הנוכחים סיפר שאכן למד בחברותא עם הרב עובדיה יוסף כשהיו נערים במשך
כשנתיים וכן הם הזמינו אחד את השני לחגיגת בר המצוה שלהם.
בהמשך, כשראינו שזו שעת רצון בקשנו מהחכם שיברך את כל ילדי ישראל באופן
מיוחד וכן שיברך את העם באופן ספציפי להצלה מהאויבים הצרים עלינו. הרב
נענה לנו ובירך את הברכות
להלן הלכות ותשובות הרב לשאלות שונות:

היום למדנו שכאשר מונים מנין של יהודים יש להשתמש בפסוק "הושיעה את עמך וברך את נחלתך…". חכם יחזקאל חידש לי שהיו נוהגים להשתמש גם בפסוק נוסף בן עשר מילים : "ויתן לך האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש"

א. לגבי ההסיבה בליל הסדר, חזר הרב באופן ברור על העובדה שמנהג ההסיבה בוטל בבבל עוד בדורות שקדמו לו ולא נהגו להסב כלל, רק מי שרצה הסב.

ב. לגבי אכילת הביצה בליל הסדר, אומר הרב שאכן נהגו לאכלה אחרי מה נשתנה ולא בתוך הסעודה. את מנהג אכילת הביצה הסביר החכם שיום ליל הסדר יוצא תמיד כמו היום שחל בו תשעה באב ולכן אוכלים ביצה להזכיר עובדה זו (הזכרון הוא דרך הדמיון לאכילת ביצה באפר שבערב צום תשעה באב). לשאלתי מדוע דווקא קישרו את ליל הסדר לתשעה באב, השיב החכם שכיוון שנחרב בית המקדש ובטל קרבן הפסח, או מזכירים את חורבן בית המקדש בליל הסדר על ידי אכילת ביצה שאכילת ביצה היא סימן אבלות שאוכלים האבלים כשחוזרים מבית הקברות לאחר הקבורה.

ג. החכם לימד אותנו פתגם שמשמעותו שאין לדאוג על העבר או לחשוש מהעתיד אלא לבטוח בה'. מעניין האם פתגם זה היה שגור בפי יוצאי בבל. "אל תדאג לשעבר כי איין, ולעתיד כי עדיין, וקוה לממציא יש מאין, וישועת ה' כהרף עין ".

ד. שאלנו את הרב אם נהגו בעירק לומר אבינו מלכנו בראש השנה וכפור שחל בשבת והוא אמר שאמרו יהי שם ולא אמרו אבינו מלכנו. וגם לא אמרו: אל ישוב דך נכלם וכו' שנהוג בשבת רגילה לומר אחרי חזרת שחרית.

להלן מספר הלכות וענינים שקיבלתי מחכם יחזקאל בימים האחרונים
1. בענין זוג שאימץ ילדים, חכם יחזקאל פוסק שבזאת קיימו מצוות פרו ורבו אפילו אם לא יכלו להביא ילדים ביולוגים משל עצמם. וכן זוג שיש לו רק בנים או רק בנות יכול לאמץ בן או בת יתומים ובכך להשלים את המצוה דאורייתא.
2. אדם ששכח להפעיל שעון שבת ובכך גרם שאור חדר השינה יפעל במשך כול הלילה והאדם יתקשה להירדם, הרי זה נחשב שעת הדחק ויכול להפעיל את שעון השבת ובכך "לקצר" את המשך המצב הקיים. ובכול מקרה עדיף שיעשה זאת על ידי גוי או ילד קטן.
3. בענין המשיח סובר החכם כדעת רב הלל בגמרא בסנהדרין שכבר לא יהיה עוד משיח בישראל אחרי ימות חזקיה וכי ימות המשיח יבואו לידי ביטוי באופן טבעי ולא בהתגלות על טבעית. החכם לימד שהקמת מדינת ישראל זה ימות המשיח עצמם וכי טעו הרבנים לאורך הדורות ואשמים בכך שבגינם לא עלו העם לארץ ישראל ולא קנו ובנו אותה בתקופות שהיה אפשר. לכן גם לדבריו התאפשרה השואה האיומה שתוצאותיה היו שונות אם היו בונים את הארץ ועולים אליה בתקופות מוקדמות יותר בהסטוריה. חכם יחזקאל הוסיף שהרבנים שקעו בעולם של פלפולים הלכתיים בשעה שהיו צריכים לעודד את העם לפעול באופן מעשי לחזרת העם לארצו. בנוסף אמר שכול הנבואות המדברות על ימות המשיח באופן על טבעי כגון "והיו מלכים אומניך…" לא נאמרו אלא בלשון מליצה על מנת לעודד את רוח העם שהיה מדוכא ומושפל בגולה ולא ראה דרך מוצא, אבל האמת היא שימות המשיח יבואו דרך פעולה מעשית כגון מעשיו של הרצל שבלעדיו לא הייתה קמה המדינה. חכם יחזקאל הביא סיפור בעניין זה כפי שמסופר בספר "מעשה ניסים" לחכם שלמה בכור חוצין. על פי הסיפור הסולטן סלים ראה אשה ערביה זורקת אשפה בהר הבית, לשאלתו על מעשיה ענתה האשה שבמקום זה נמצאים שרידי המקדש של היהודים ולכן הם נוהגים להשליך שם אשפה. הסולטן הורה לזרוק כמות גדולה של מטבעות זהב במקום, ותוך זמן קצר התקבצו אנשים רבים שניקו את המקום תוך חיפוש אחרי המטבעות. לאחר מכן פנה הסולטן ליהודים והציע להם לבנות מחדש את בית המקדש והם סירבו בטענה שאין להם כסף. הסולטן הציע לממן את הבנייה מכספו ועדיין סירבו היהודים. בעקבות הסירוב אמר הסולטן "אם לא תבנו מקדש אבנה מסגד" ובנה את מסגד עומר בהר הבית. חכם יחזקאל הביא סיפור זה כדוגמא לשגיאות שנעשו לאורך הדורות בכאשר חיכו למשיח משמיים ולא הלכו לפי הפירוש הנכון של דברי הגמרא והנביאים.
חכם יחזקאל אופטימי לגבי העתיד של המדינה והעם שמעמדה ילך וישתפר בעיני העמים ולבסוף יחזרו האנשים לתורה ולמצוות.
blob:C592A90C-1FE9-44DA-B50E-634345457802
blob:B7644416-4B5E-40F9-BECD-638EC71E4DED

חכם דניאל שטיינר הי"ו שמע מהחכם סיפורים ודרשות והקליט אותו ושלח אלינו. לחצו על הלינקים הבאים והאזינו והגיבו על כך:

 

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

תגובה אחת על הפוסט “חכם יחזקאל סעאת ע"ה

  1. חכם חיים יצ"ו

    יש כאן "פסקי הלכה"!!! שאין להם שום בסיס הלכתי ונגד בן איש חי, וחבל על שמו הטוב של החכם הדרשן ע"ה ששמו ייפגם,
    כמו כן, דעתו שהרצל והמדינה הם ביאת המשיח, הם כנגד כל גדולי חכמינו מבגדאד, ובטחוני שרבים מדבריו כאן, מקורם באי הבנה של השומעים.

    עצתי להסיר את החצץ, ולהסיר ממנו לזות שפתיים, חבל!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *