הספרים היהודיים שנמצאו בבגדד

בס"ד

חשיבות ארכיון
Iraqi Jewish Archive
חובר ע"י משה שבת
מחבר המחקר ישיבות בגדאד
1
, בסיוע יעקב זמיר
ספרן מרכז מורשת יהדות בבל
המאמר חובר לקראת כניסת ספטמבר
2018
, יעד החזרת הארכיון לעיראק חלילה. יש להדגיש שהארכיון בכללותו מכיל הרבה יותר ממה שנכתב כאן. המאמר נועד לשפוך אור ולתת מימד נכון ומודעות לחומר התורני וההיסטורי העצום שמכיל הארכיון
(ולא קוטלג באתר). שייכותו של הארכיון לקהילה היהודית בבלית אשר קדמה לאסלאם במסופוטמיה בכאלף -שנה וגורשה ע"י שלטונות עיראק בין השנים  50    72 אינה ניתנת לערעור. הקהילה היהודית
-עיראקית אשר צאצאיה ודובריה פרושים בחלקים נרחבים בגלובוס  רק לא בעיראק! הינה בעלת זכות היסטורית משפטית ומוסרית כלפי הארכיון. ארכיון זה וכל מה שהיה (עד 2003) ומה שנמצא כעת בספריה הלאומית הרשמית של מדינת עיראק, נגזלו באלימות מבתי הכנסת בעיראק!
אין שום הבדל בין שוד הספרים היהודי הגדול ע"י הגרמנים בזמן מלחה"ע השניה, לבין השוד שביצעו
העיראקים כנגד יהודי ארצם. ההבדל היחידי הוא, שספרים רבים אשר גזלו הגרמנים חזרו לבעליהם,
בעוד שהספרים אשר גזלו העיראקים, לא חזרו עד היום. ולא זו בלבד, אלא שעתה יש המבקשים להחזיר את הארכיון היהודי שהובא בחסד ה' מעיראק לוושניגטון (שהוא חלק קטן ממה שבזזו העיראקים מאת היהודים) לידי מי שביצע את הפשע, וגזל ספרים שאינם שייכים לו כלל. אפילו הספריה הלאומית הרשמית של עיראק, שעד שנת 2003, היו בה לפי מקורות מסויימים   9400 כותרים יהודיים, לא רכשה את הספרים מאת סוחרי יודאיקה ואספנים; מדינת עיראק פשוט פשטה על בתי הכנסת היהודיים במדינה, וחמסה מכל הבא ליד, וכך נבנתה לה המחלק ה היהודית בספריה הלאומית של עיראק. נתאר לעצמנו שהמחלקה לכתבי האסלאם בבריטיש מוזיאום, בנויה משוד שבוצע על ידי הקומנדו הבריטי במסגדים בסעודיה… זוהי בדיוק תמונת המצב. לבד מכל הנ"ל, הממשלה הדמוקרטית
עיראקית, חוקקה חוק בפרלמנט העיראקי בשנת  1950, שכל יהודי, ודווקא יהודי! שירצה לעזוב את המדינה רשאי, בתנאי שישאיר את כל רכושו בעיראק, וזה מה שעשו רוב המשפחות שהיו מבוהלים מהטרור הנוראי שהפעיל כנגדם השלטון הדמוקרטי עיראקי; הם השאירו אחריהם רכוש דורות רב, רב מאד. כנגד השלטון הדמוקרטי בעיראק ישנה תביעה מיהודי עיראק לפחות ע"ס  10.0 מליון$, בעוד הארכיון הנמצא כעת בוושניגטון לא עולה ע"ס 3000000 $ וכפי המקובל בבתי המשפט בעולם המערבי, יש לבצע קיזוז כנגד מדינות המבצעות פשעים. לסיום, אנו מביעים בזאת את תודתנו הכנה לממשלת ארה"ב, על הבאת הספרים מעיראק לארה"ב, ועל שימורם והנגשתם לציבור באופן מעורר השראה. עם זאת יש להעיר, כי מחמת פגיעת החומר והצפתו במים, קטעים רבים לא ניתנים לפענוח בסריקות הנוכחיות, והמקור חשוב מאד להשלמת הקטעים החסרים. כמו כן, ישנם דפים שלא נסרקו בצורה מלאה, והצגתם נפגמה. לבד מזה, תמוה מדוע רוב ספרי הדפוס לא נסרקו באופן מלא כנהוג בארכיונים מכובדים???
לסיכום:
אין שום נוסחה או תאוריה משפטית שיכולה לנפץ את תביעתנו הכנה להחזקת החומר בידינו.
החומר הזה הוא בשר מבשרנו, והקשר הנפשי העמוק שלנו אליו אינו ניתן לתיאור

דוגמאות לחשיבות ארכיון Iraqi Jewish Archive

חובר ע"י משה שבת – מחבר המחקר ישיבות בגדאד, בסיוע יעקב זמיר – ספרן מרכז מורשת יהדות בבל
א. תיק 37 – 45 דף, דרשות רבינו יוסף חיים – בכת"י מעתיק, וקטעי טיוטא מספרו המונומנטלי – בן איש חי. בראש הקובץ, מכתב מאת חכם דוד לאביו ח"ר יעקב בן הרי"ח, שנשלח מאהוואז (איראן) לבגדאד – 1918, ככל הנראה שהה שם בזמן מלחה"ע הראשונה ולכל הפחות במקצתה.
ב. תיק 72 – 200 דף, דרשות, אוטוגרף רבינו יוסף חיים. נדפס על ידינו בספר ברכת הרי"ח (המוזיאון למורשת יהדות סוריה – ספרדיק מוזיאום, ניו-יורק 2016).
ג. תיק 73 – 192 דף, תשובות בהלכה לרבינו יוסף חיים, רובן נדפסו בספרו רב פעלים, התוספות על הנדפס יראו אור בספר ברכת הרי"ח, כרך ג.
ד. תיק 99 – 384 דף, מסמכים ארכיוניים, מסמכי בית דין; התכתבויות עם ראש הקהילה – ח' ששון כדורי; מסמכי בית דין.
ה. תיק 298 – ספר תקון שבעה באדר, חתימות בעלות חכם אברהם ח"ר נסים, בן אחיו של רבינו יוסף חיים. ראה אודותיו: ישיבות בגדאד, כרך א (ירושלים 2016), עמ' 207, בצירוף תמונתו.
ו. תיק 642 – מכתב רבי עזרא דנגור – החכם באשי של בגדאד, ועוד.
ז. תיק 708 – שו"ת רב פעלים חלק א, בעלות חכם אברהם ח"ר נסים הנ"ל.
ח. תיק 932 – פנקס גדול הוצאות והכנסות, בית הכנסת זלכה.
ט. תיק 961 –  239 דף, חידושים על התורה, כת"י רבינו יוסף חיים, נדפס על ידינו בספר ברכת הרי"ח (המוזיאון למורשת יהדות סוריה – ספרדיק מוזיאום, ניו-יורק 2016).
י. תיק 967 – 172 דף, כתב-יד הכולל שני חיבורים: פירוש מאמרי הזוהר; ביאור האדרא רבא למהר"י צמח, בגדאד תל"ח (1678).

בעמ' 94, הגהה וחתימת רבי יצחק אריה, יתכן שהיה ממשפחת רבי אברהם לב אריה, ששהה בעיראק בין השנים: תקל"ד-תקל"ח, ומחבר הספר היכל מלך. ראה ישיבות בגדאד, כרך א, עמ' 42.

בעמ' 99, חתימת – רבי חיים משה גבאי, אחד מדייני בגדאד, ותלמידו של רבי צאלח מצליח – רבה של בגדאד. ראה אודותיו: ישיבות בגדאד, כרך א, עמ' 53.

בעמ' 101, חתימת בעלים – ליוסף בן סלימאן, הוא המקובל הבגדאדי הקדום רבי יוסף סלימאן מעתוק, ראה אודותיו: ישיבות בגדאד, כרך א, עמ' 24.
יא. תיק 981 – ספר לשון חכמים הכולל תפילות ובקשות לרבינו יוסף חיים, בתוספת 80 דף הכוללים בקשות חדשות בכת"י בן אחיו חכם אברהם ח"ר נסים, יראה אור בקרוב בספר ברכת הרי"ח חלק ג.
יב. תיק 988 – 130 דף, ספר פיוטים קדום בכת"י, נכתב בשנת תקפ"ו (1826 – ראה עמ' 10) ועליו חתימות אישים רבים ומוכרים מרבני וגבירי בגדאד. שירים רבים מחכמי בגדאד הקדומים.
יג. תיק 1000 – סדר עלוי נשמות, ובו דפים מצורפים בכת"י ח' סלמאן דבי – "אבו אליהו", חזן ותוקע ביהכ"נ מאיר טוויג. בעמ' 5, רשימת הנרצחים בבגדאד, שנת 69. בהמשך, רשימת נפטרים בבגדאד לאחר העליה הגדולה לארץ (50-51). ברשותנו ספרים רבים שכתב הנ"ל עליהם דברים דומים.
יד. תיק 1015 – סידור בתוספת תפילות ובקשות רבות מרבינו יוסף חיים, כת"י חכם מאיר ח"ר ששון, בן אחיו של רבינו יוסף חיים, ומנהל בית הרפואה בבגדאד, ראה חתימתו עמ' 10.
טו. תיק 1048 – 282 דף, חומר ארכיוני עשיר על חברת "תומכי תורה" בבגדאד, עם חתימות רבי שלמה לניאדו – ראש החברה, רבי בנימין ח"ר משה הרב הראשי של בגדאד, ועוד חכמים רבים.
טז. תיק 1248 – 17 דף, חידושים על תנ"ך ופרקי אבות.

בעמ' 5 נזכר חידוש בשם רבי רפאל קצין משנת תר"ח. הנ"ל היה חכם באשי הראשון בבגדאד, ראה ישיבות בגדאד, כרך א, עמ' 103-104.
יז. תיק 1346 – ספר מקור חיים נדיר, בשער חתימת בעלים של רבי אליהו אביו של הרי"ח.
יח. תיק 2668 – 42 דף, דרשה גדולה בכת"י הרי"ח, יובא בברכת הרי"ח חלק ג.
יט. תיק 2688 – חומר קהילתי עשיר, פסקי דין ומסמכים מחכמי בגדאד – חכם בנימין ח"ר משה, חכם ששון סחייק, חכם סלמאן חוגי עבודי, חכם אליהו כנוש, ועוד.
כ. תיק 2691 – חומר קהילתי משנת 39, התכתבויות עם ח' ששון כדורי, קטעי עתונות רבים שנכתבו כנגד היהודים, ועוד.
כא. תיק 2719 – רישומי נישואין 1947, בכתיבת-יד שמעון בן ח' שאול המקדש, נין ונכד להרב קול ששון.
כב. תיק 2727 – 701 דף, כולל חומר משנת 51-52, בענייני עליית יהודי עיראק ארצה.

המרוץ לארכיון

במלחמת המפרץ השנייה התגלה בעיראק אוצר: רבבות מסמכים וספרי תורה שהותירה הקהילה היהודית • הם הועברו לארה"ב, אך בקרוב ייאלץ הממשל להחזירם – בגלל הסכם עם בגדד • כעת באמריקה ובישראל נאבקים נגד הזמן כדי לשמור על האוסף ההיסטורי

 • אריאל כהנא

פורסם ב: 23.08.2018 15:10

0

   

סדאם חוסיין שלח את המוחבראת לאסוף מה שהיהודים השאירו מאחור. חלק מהמסמכים בארכיון ההיסטורי

צילום:

ארכיון הלאומי של ארה"ב

"אנחנו במרוץ נגד הזמן", אומרת בטי ארנברג, מנהלת שלוחת הקונגרס היהודי העולמי בצפון אמריקה. ממשרדה בוושינגטון היא מנהלת בשבועות האחרונים את המסע הבהול להשארת ארכיון יהדות עיראק בארה"ב. עקרונית תומכים בה הממשל, סנאטורים משתי המפלגות, הקהילה היהודית והשכל הישר. מעשית, עניין פעוט אחד עומד לה לרועץ – החוק. ארה"ב חתומה על הסכם מחייב עם הממשלה בבגדד, שלפיו הארכיון המרתק יוחזר למדינה שממנה הוצא, קרי לעיראק.

ראשיתה של הפרשה במלחמת המפרץ השנייה לפני 15 שנה. במסגרת חיפושיהם אחרי נשק להשמדה המונית, פשטו כוחות קומנדו של צבא ארה"ב על מפקדת המודיעין של סדאם חוסיין בבגדד. פצצות כימיות וביולוגיות הם לא גילו שם; אבל באחד מחדרי המרתף המוצף במים צפו עשרות אלפי כתבים ישנים, בעברית, בערבית ובארמית: חלקים של ספרי תורה, סידורים, מסמכים קהילתיים, ספרי לימוד לבתי ספר וגם שפע מזכרות אישיות של יהודים שחיו בעיראק.

חרף חשיבותם ההיסטורית, הממצאים היו מוזנחים וספוגים במים. מישהו בצבא האמריקני הבין כנראה את חשיבות הגילוי, ולפיכך יזמו האמריקנים מבצע הצלה. הם ניסו לייבש בשטח את המסמכים, אך אלה העלו בוץ ועובש. מומחים מהארכיון הלאומי בארה"ב המליצו על הקפאת החומרים והעברתם לארה"ב. כך היה.

בעוד הלחימה נמשכת, חולצו הממצאים מעיראק והועברו במטוסי הצבא האמריקני לארה"ב. אחרי התלבטות כיצד לטפל באוצר הוחלט שהארכיון הלאומי של ארה"ב ייקח על עצמו את עבודות השחזור, השימור והדיגיטציה של הארכיון. המטרה היתה להבטיח שהמידע יישמר לנצח, וגם יונגש ככל הניתן לציבור הרחב.

מדהים לציין כי מי שאסף את תשמישי הקדושה, ספרי הזוהר והתלמוד, המכתבים האישיים, התעודות הפרטיות, התמונות המשפחתיות והקהילתיות שיהודי עיראק הותירו מאחוריהם – היה לא אחר מהרודן העיראקי סדאם חוסיין. משום מה הוא שלח את אנשי המוחבראת לאסוף כל פריט שמשפחות יהודיות השאירו מאחוריהן. מה שבטוח, עשרות אלפי העמודים העתיקים כמו החיו מחדש לנגד עיני החוקרים והמשחזרים את אחת הקהילות היהודיות העתיקות בעולם. בד בבד, יזמו הקהילה היהודית והארכיון הלאומי האמריקני תערוכה נודדת שתציג ממצאים נבחרים של הארכיון ברחבי ארה"ב.

הילד הזה הוא אני

"את היום הזה לא אשכח", מספר אדווין שוקר, איש עסקים מצליח וסגן נשיא הקהילה היהודית בבריטניה על המפגש שלו עם התערוכה, "סיימתי הרצאה בפני נוצרים אוהבי ישראל, ומישהו סיפר שיש תערוכה חדשה על יהדות בבל. כמי שנמלט מעיראק בעצמו ב־1971, החלטתי ללכת לתערוכה. אני מסייר בין הממצאים, והאחראית מספרת לי שיש חדר נוסף עם ממצאים אישיים. אני נכנס ורואה כתובות, גיטין, מכתבים ופתאום – שתי תעודות סיום של בית הספר. התמונות הן של ילדה אחת וילד אחד. אני מסתכל שוב, והילד הזה הוא אני.

"ילד, אדווין בן שאול בן משה שוקר, שלא ידע אם יחיה או ימות, בגיל 13 ברח מעיראק, שאת תעודת הזהות שלו מאז לקח סדאם חוסיין ושמר אותה 30 שנה במרתף. ועכשיו אני עומד כאן כאדם בוגר, ורואה את עצמו כילד. התחלתי לרעוד מלמעלה עד למטה, והאחראית לא מבינה. אני אומר לה, 'הילד הזה הוא אני'. כשהיא מבינה, אנחנו מתחבקים. אחר כך, כשבאה שאר הקבוצה, כולל ח"כים מישראל והשרה גילה גמליאל, אני לוקח אותם לחדר, מספר את הסיפור וחותם 'עם ישראל חי'".

שוקר, השבוע בעיראק

התערוכה זכתה להצלחה לא צפויה, ובמשך השנים הופיעה ברבות ממדינות ארה"ב. ואולם, לפרויקט הייחודי הוצמד שעון עצר. על פי ההסכם שנחתם עם עיראק, בתוך עשר שנים, כלומר עוד בשנת 2013, היה על האמריקנים להשיב את הארכיון לבעליו המקוריים. כשהתאריך הקובע הגיע, קם בארה"ב קול זעקה. ארגון דאעש כבר הוציא לפועל מעשי טבח בעיראק, והיה ברור שהממשלה המקומית לא תהיה מסוגלת לשמר את הארכיון. ממשל אובאמה נענה לפניות וחתם עם העיראקים הסכם חדש, שלפיו השבת הארכיון תידחה לספטמבר 2018.

אלא שכמו הישראלים, גם האמריקנים כנראה הופתעו כשספטמבר אכן הגיע. אף שכבר אשתקד פנו גורמים שונים לממשל, דבר לא נעשה. כעת, שלושה שבועות לפני המועד להחזרת הארכיון (ב־15 בספטמבר), החלה הפעילות הנמרצת לחוקק בדחיפות חוק להשארת הארכיון בארה"ב, כמתבקש. בשיחות לא לייחוס חלק מפקידי הממשל תומכים נחרצות בשמירת המסמכים; מנגד, אחרים טוענים שהמקרה ייתפס כגזל אוצרות חמדה בידי מדינה כובשת, ועל כן דין המוצגים להשבה.

"מסמכים שאין להם תחליף"

"יש איחוד כוחות של כל הקהילות היהודיות סביב הנושא הזה", אומרת בטי ארנברג. "האוסף הזה צריך לעמוד לרשות הצאצאים של יהודי עיראק, שכבר אינם חיים במדינה ולעולם לא יחזרו אליה. הקהילה היהודית של עיראק אינה קיימת עוד. היהודים סולקו בשנות ה־50 בלי יכולת לקחת את רכושם או אפילו את התעודות הפרטיות שלהם".

כדי לפלס את הדרך להשארת הארכיון בארה"ב, מקדמים הקונגרס היהודי העולמי וארגונים אחרים תיקון לחוק. הם גייסו כמה סנאטורים, דמוקרטים ורפובליקנים כאחד, המקדמים את החוק להשארת הארכיון באמריקה. הבעיה היא שנותר מעט מאוד זמן: הסנאט בחופשה, ותהליכי החקיקה לרוב איטיים ומסובכים. כרגע החוק נדון בוועדה לקשרי חוץ, ובהמשך יגיע למליאת הסנאט. "לאוצרות הללו אין תחליף", אומר צ'אק שומר, מנהיג המיעוט הדמוקרטי בסנאט ומהדמויות הבולטות בקהילה היהודית בניו יורק, "הם שייכים למקום שבו ניתן לשמרם ושבו הם נגישים לעם היהודי".

ארנברג ועמיתיה נפגשים גם עם נציגי ממשל, אך את תוכן השיחות עימם היא מעדיפה לשמור בסוד. במקביל החל שוקר בפעילות משפטית. רק בשבוע שעבר ביקר בשרידי הרובע היהודי במוסול, שנחרב במלחמות הרבות שעברו על העיר מאז 2003. כעת הוא מצטרף למאבק להשארת הארכיון בארה"ב, ומגיש תביעה לבית המשפט בארה"ב. "נוסף על שימור המורשת, טמונים כאן גם היבטים אישיים. רוב הממצאים הם מסמכים פרטיים שאינם שייכים לממשלת עיראק, ואשר ההחזקה בהם גם לא תועיל להם. במקרה שלי, מדובר בתעודה פרטית לחלוטין. מדוע היא צריכה לחזור לעיראק ולא להישאר בידי?"

גם בישראל יש מי שפועל להשארת הארכיון בידיים מערביות. ח"כ ענת ברקו (הליכוד) פנתה כבר אשתקד לאמריקנים, ולאחרונה שבה והעלתה את הנושא בפני השגרירות ובפני המטה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה. ממשרדו של נתניהו, וגם ממחלקת המדינה האמריקנית, לא התקבלה תגובה עד סגירת הגיליון.

המרוץ לארכיון

במלחמת המפרץ השנייה התגלה בעיראק אוצר: רבבות מסמכים וספרי תורה שהותירה הקהילה היהודית • הם הועברו לארה"ב, אך בקרוב ייאלץ הממשל להחזירם – בגלל הסכם עם בגדד • כעת באמריקה ובישראל נאבקים נגד הזמן כדי לשמור על האוסף ההיסטורי

 • אריאל כהנא

פורסם ב: 23.08.2018 15:10

0

   

סדאם חוסיין שלח את המוחבראת לאסוף מה שהיהודים השאירו מאחור. חלק מהמסמכים בארכיון ההיסטורי

צילום:

ארכיון הלאומי של ארה"ב

"אנחנו במרוץ נגד הזמן", אומרת בטי ארנברג, מנהלת שלוחת הקונגרס היהודי העולמי בצפון אמריקה. ממשרדה בוושינגטון היא מנהלת בשבועות האחרונים את המסע הבהול להשארת ארכיון יהדות עיראק בארה"ב. עקרונית תומכים בה הממשל, סנאטורים משתי המפלגות, הקהילה היהודית והשכל הישר. מעשית, עניין פעוט אחד עומד לה לרועץ – החוק. ארה"ב חתומה על הסכם מחייב עם הממשלה בבגדד, שלפיו הארכיון המרתק יוחזר למדינה שממנה הוצא, קרי לעיראק.

ראשיתה של הפרשה במלחמת המפרץ השנייה לפני 15 שנה. במסגרת חיפושיהם אחרי נשק להשמדה המונית, פשטו כוחות קומנדו של צבא ארה"ב על מפקדת המודיעין של סדאם חוסיין בבגדד. פצצות כימיות וביולוגיות הם לא גילו שם; אבל באחד מחדרי המרתף המוצף במים צפו עשרות אלפי כתבים ישנים, בעברית, בערבית ובארמית: חלקים של ספרי תורה, סידורים, מסמכים קהילתיים, ספרי לימוד לבתי ספר וגם שפע מזכרות אישיות של יהודים שחיו בעיראק.

חרף חשיבותם ההיסטורית, הממצאים היו מוזנחים וספוגים במים. מישהו בצבא האמריקני הבין כנראה את חשיבות הגילוי, ולפיכך יזמו האמריקנים מבצע הצלה. הם ניסו לייבש בשטח את המסמכים, אך אלה העלו בוץ ועובש. מומחים מהארכיון הלאומי בארה"ב המליצו על הקפאת החומרים והעברתם לארה"ב. כך היה.

בעוד הלחימה נמשכת, חולצו הממצאים מעיראק והועברו במטוסי הצבא האמריקני לארה"ב. אחרי התלבטות כיצד לטפל באוצר הוחלט שהארכיון הלאומי של ארה"ב ייקח על עצמו את עבודות השחזור, השימור והדיגיטציה של הארכיון. המטרה היתה להבטיח שהמידע יישמר לנצח, וגם יונגש ככל הניתן לציבור הרחב.

מדהים לציין כי מי שאסף את תשמישי הקדושה, ספרי הזוהר והתלמוד, המכתבים האישיים, התעודות הפרטיות, התמונות המשפחתיות והקהילתיות שיהודי עיראק הותירו מאחוריהם – היה לא אחר מהרודן העיראקי סדאם חוסיין. משום מה הוא שלח את אנשי המוחבראת לאסוף כל פריט שמשפחות יהודיות השאירו מאחוריהן. מה שבטוח, עשרות אלפי העמודים העתיקים כמו החיו מחדש לנגד עיני החוקרים והמשחזרים את אחת הקהילות היהודיות העתיקות בעולם. בד בבד, יזמו הקהילה היהודית והארכיון הלאומי האמריקני תערוכה נודדת שתציג ממצאים נבחרים של הארכיון ברחבי ארה"ב.

הילד הזה הוא אני

"את היום הזה לא אשכח", מספר אדווין שוקר, איש עסקים מצליח וסגן נשיא הקהילה היהודית בבריטניה על המפגש שלו עם התערוכה, "סיימתי הרצאה בפני נוצרים אוהבי ישראל, ומישהו סיפר שיש תערוכה חדשה על יהדות בבל. כמי שנמלט מעיראק בעצמו ב־1971, החלטתי ללכת לתערוכה. אני מסייר בין הממצאים, והאחראית מספרת לי שיש חדר נוסף עם ממצאים אישיים. אני נכנס ורואה כתובות, גיטין, מכתבים ופתאום – שתי תעודות סיום של בית הספר. התמונות הן של ילדה אחת וילד אחד. אני מסתכל שוב, והילד הזה הוא אני.

"ילד, אדווין בן שאול בן משה שוקר, שלא ידע אם יחיה או ימות, בגיל 13 ברח מעיראק, שאת תעודת הזהות שלו מאז לקח סדאם חוסיין ושמר אותה 30 שנה במרתף. ועכשיו אני עומד כאן כאדם בוגר, ורואה את עצמו כילד. התחלתי לרעוד מלמעלה עד למטה, והאחראית לא מבינה. אני אומר לה, 'הילד הזה הוא אני'. כשהיא מבינה, אנחנו מתחבקים. אחר כך, כשבאה שאר הקבוצה, כולל ח"כים מישראל והשרה גילה גמליאל, אני לוקח אותם לחדר, מספר את הסיפור וחותם 'עם ישראל חי'".

שוקר, השבוע בעיראק

התערוכה זכתה להצלחה לא צפויה, ובמשך השנים הופיעה ברבות ממדינות ארה"ב. ואולם, לפרויקט הייחודי הוצמד שעון עצר. על פי ההסכם שנחתם עם עיראק, בתוך עשר שנים, כלומר עוד בשנת 2013, היה על האמריקנים להשיב את הארכיון לבעליו המקוריים. כשהתאריך הקובע הגיע, קם בארה"ב קול זעקה. ארגון דאעש כבר הוציא לפועל מעשי טבח בעיראק, והיה ברור שהממשלה המקומית לא תהיה מסוגלת לשמר את הארכיון. ממשל אובאמה נענה לפניות וחתם עם העיראקים הסכם חדש, שלפיו השבת הארכיון תידחה לספטמבר 2018.

אלא שכמו הישראלים, גם האמריקנים כנראה הופתעו כשספטמבר אכן הגיע. אף שכבר אשתקד פנו גורמים שונים לממשל, דבר לא נעשה. כעת, שלושה שבועות לפני המועד להחזרת הארכיון (ב־15 בספטמבר), החלה הפעילות הנמרצת לחוקק בדחיפות חוק להשארת הארכיון בארה"ב, כמתבקש. בשיחות לא לייחוס חלק מפקידי הממשל תומכים נחרצות בשמירת המסמכים; מנגד, אחרים טוענים שהמקרה ייתפס כגזל אוצרות חמדה בידי מדינה כובשת, ועל כן דין המוצגים להשבה.

"מסמכים שאין להם תחליף"

"יש איחוד כוחות של כל הקהילות היהודיות סביב הנושא הזה", אומרת בטי ארנברג. "האוסף הזה צריך לעמוד לרשות הצאצאים של יהודי עיראק, שכבר אינם חיים במדינה ולעולם לא יחזרו אליה. הקהילה היהודית של עיראק אינה קיימת עוד. היהודים סולקו בשנות ה־50 בלי יכולת לקחת את רכושם או אפילו את התעודות הפרטיות שלהם".

כדי לפלס את הדרך להשארת הארכיון בארה"ב, מקדמים הקונגרס היהודי העולמי וארגונים אחרים תיקון לחוק. הם גייסו כמה סנאטורים, דמוקרטים ורפובליקנים כאחד, המקדמים את החוק להשארת הארכיון באמריקה. הבעיה היא שנותר מעט מאוד זמן: הסנאט בחופשה, ותהליכי החקיקה לרוב איטיים ומסובכים. כרגע החוק נדון בוועדה לקשרי חוץ, ובהמשך יגיע למליאת הסנאט. "לאוצרות הללו אין תחליף", אומר צ'אק שומר, מנהיג המיעוט הדמוקרטי בסנאט ומהדמויות הבולטות בקהילה היהודית בניו יורק, "הם שייכים למקום שבו ניתן לשמרם ושבו הם נגישים לעם היהודי".

ארנברג ועמיתיה נפגשים גם עם נציגי ממשל, אך את תוכן השיחות עימם היא מעדיפה לשמור בסוד. במקביל החל שוקר בפעילות משפטית. רק בשבוע שעבר ביקר בשרידי הרובע היהודי במוסול, שנחרב במלחמות הרבות שעברו על העיר מאז 2003. כעת הוא מצטרף למאבק להשארת הארכיון בארה"ב, ומגיש תביעה לבית המשפט בארה"ב. "נוסף על שימור המורשת, טמונים כאן גם היבטים אישיים. רוב הממצאים הם מסמכים פרטיים שאינם שייכים לממשלת עיראק, ואשר ההחזקה בהם גם לא תועיל להם. במקרה שלי, מדובר בתעודה פרטית לחלוטין. מדוע היא צריכה לחזור לעיראק ולא להישאר בידי?"

גם בישראל יש מי שפועל להשארת הארכיון בידיים מערביות. ח"כ ענת ברקו (הליכוד) פנתה כבר אשתקד לאמריקנים, ולאחרונה שבה והעלתה את הנושא בפני השגרירות ובפני המטה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה. ממשרדו של נתניהו, וגם ממחלקת המדינה האמריקנית, לא התקבלה תגובה עד סגירת הגיליון.

משכן הכנסת
,
קריית בן
גוריוןירושלים,
9195016
.
טלפון:
02
6408589
פקס:
02
6408590
KNESSET, Kiryat Ben Gurion
Jerusalem, 91
95016
, Israel
.
Tel
:
02
6408589; Fax:
02
6408590
דוא"ל
:
E
mail:
malkielim@knesset.gov.il
חבר הכנסת
מיכאל
מלכיאלי
Michael Malkieli
Member Knesset
בס"ד
ט"ז אלול תשע"ח
27.8.18
לכבוד
מר בנימין נתניהו
ראש ממשלת ישראל
שלום רב
!
הנ
דון:
סיכול החזרת האוצר היהודי לידיי ממשלת עיראק
אדוני ראש הממשלה,
עם
כניסת הכוחות האמריקנים לעיראק בשנת
2003
, נמצאו זרוקים
ומוזנחים אוצרות יהודיים רבים, בהם ספרי תורה כתבי תלמוד עתיקים
ומסמכים חשובים של הקהילה היהודית.
הצבא האמריקני לקח את האוצר היהודי, העבירו פעולות שימור מקיפות
ותיעוד דיגיטאלי בהשקעה כספית מכובדת, תוך הסכ
ם מול ממשלת
עיראק כי בסיום פעולות השימור האוצר היהודי ישוב לידי עיראק.
האוצר, כלל אלפי פריטים נדירים, ביניהם עותק של התנ"ך משנת
1568
,
עותקים נדירים של התלמוד בבלי וספר הזוהר, ופריטי מידע רבים על
החיים של יהדות בבל ועיראק לאורך השנים.
כעת,
בימים אלו
בכוונת
מחלקת המדינה האמריקנית להשיב את כל
האוצר כאמור, תוך חשיבה כי כעת באפשרותם לשמור עליו מכל משמר

 

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

תגובה אחת על הפוסט “הספרים היהודיים שנמצאו בבגדד

 1. תיעוד אותנטי( חשבונות בנקים, מכתבים רשמיים, מסמכים, כתבות,אישורים, מכתבים אישיים, קטעי כתבות יהדות עירק בשנים . מסמכים 1920-1940 של לשכת המסר וכלכלה
  • פתיחת בנקים ראשוניים, פיננסים והידוק מערכות היחסים בין אצולת החברה הכללית לבין האצלת היהודית.
  • חדירת רפואה המערבית לעירק
  • הקמת בתי חולים כלליים ופסיכיאטרים, הדגש על שני בית חולים פסיכיאטרים ברשותו של רופא יהודי דר' ותרומתו למערכת הציבור בעירק.• הקמת תשתית סחר בינלאומי.
  • בניית נתיב המסחר.
  • דר' ז'אק עבודי.
  • דויד יחזקאל בניו של ששון יחזקאל סחר בלונדון-.
  • עבדאללה- אלברט מסחר באירופה-הודו דרך תעלת סואץ.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *