המנורה – סימן לאחדות ישראל

חכם מרדכי אליהו ע"ה הראשל"צ

חכם מרדכי אליהו ע"ה הראשל"צ

 

בס"ד

המנורה – סימן לאחדות ישראל 

מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל מרדכי אליהו ע"ה.
המנורה – סימן לאחדות עם ישראל

"חייך שלך גדולה משלהם"

אהרן זכה לדרגת אהבת ישראל עליונה ועליו אמרו רבותינו ע"ה "אוהב שלום, רודף
שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" (אבות). והנה מלמדים אותנו חז"ל בפרשתנו
(הובא ברש"י) "למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרן חנוכת
הנשיאים חלשה אז דעתו כשלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקב"ה
חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות".

האמנם אהרן הכהן, אוהב ישראל הגדול, חלשה דעתו כי הוא לא השתתף בחנוכה? חלילה
וחס לחשוד בו בכך. זאת ועוד, שאלו המפרשים, אם הקב"ה רוצה לפייס את אהרן הרי
יכול לומר לו שהוא זוכה להקריב קרבנות בוקר וערב, להקטיר קטורת בוקר וערב, נכנס
לפני ולפנים ביום הכיפורים ומברך את עם ישראל בכל יום ויום. ומעתה, מה מיוחד
בהטבת הנרות ובהדלקתן בהם פייס הקב"ה את אהרן?

יש לבאר כך – אהרן הכהן, "קדוש השם", נזר אלקים על ראשו והתורה העידה עליו
"וראך ושמח בלבו", היה שמח כשהיה טוב לאחרים בחינת "נתת שמחה בליבי מעת דגנם
ותירושם רבו", והוא בודאי שמח מאוד בשמחת הנשיאים. אלא שחינוך הבית הוא יסוד
הבית וכאשר אדם נכנס וחונך את הבית בקדושה ובטהרה, גם ההמשכיות של הבית תהא
בקדושה ובטהרה. רואה אהרן שהנשיאים חונכים וחלשה דעתו, מדוע לא נכלל בין
החונכים? שמא אינו ראוי לכך. אמר לו הקב"ה: הרי אתה תדליק כל יום את המנורה
שהיא מביאה שפע של חכמה וקדושה והארה לעם ישראל, הארה יום יומית ולא חד פעמית,
לא רק יסוד הדבר אלא עצם הבנין והרוצה להחכים – ידרים, ומנורה היתה בדרום.

ובמנורה יש מעלה נוספת. בהקרבת הנשיאים נאמר "עגלה על שני הנשיאים". הנשיאים לא
יכלו להביא כל אחד עגלה נפרדת לעצמה אלא באר הספורנו שזה בא להגיד על אחדותם
"לאות אחוה ביניהם אשר בה ראויים שתשרה שכינה ביניהם כאמור ויהי בישורון מלך
בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל". ובמנורה, סמל האחדות בולט יותר ועליה נאמר
"וזה מעשה המנורה מקשה זהב". כי הרי כבר למדנו בפרשת תרומה את ענין מנורה ומדוע
כאן שוב חוזרת תורה על הדלקת המנורה?

אלא להדגיש שאהרן הכהן המיוחד ומלכד את עם ישראל ומכניס ביניהם אהבה ואחוה שלום
ורעות,הוא מדליק את המנורה שענינה אהבת ישראל.

זאת המנורה מקשה אחת היא, הירכיים ובית הקיבול לאור, הפרחים והגביעים, כולם
אחד, מגדול שבישראל ועד קטן שבישראל, כולם מקשה אחת.

ולכן על הכתוב "כן עשה את המנורה", כתב רש"י שתי דעות: א. בצלאל עשה. ב. נעשית
מאליה. והכונה בהיות שאין אפשרות לאדם ללכד ולחבר בעצמו את כל עם ישראל, לכך
אומר ה’ לאדם, תקיים את מצות "ואהבת לרעך". תעשה בעצמך, ומתוך כך תיעשה מאליה
בסעייתא דשמיא, ולכך זכה אהרן ונאמר עליו "חייך שלך גדולה משלהם".

 

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

2 תגובות על הפוסט “המנורה – סימן לאחדות ישראל

 1. אין מילים לתאר את מעלתו של מרן הרב מרדכי אליהו זיעא ואתם ממש מחזקים אותנו העדה הבבלית ובכלל את עם ישראל יישר כוח גדול

  • בס"ד
   תודה לך חכם מאיר חגי על מכתבך.
   נשמח לראות את תגובותיך תמיד לכתבות באתר ובפורום של האתר.
   חיים סלמן
   מנהל האתר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *