הלכות מצה או יין למי שהוא אנוס

יין

מצה

בס"ד

הלכות מצה ויין למי שאנוס מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל כמוה"ר מרדכי אליהו ע"ה כפי שהועבר אלי ע"י חכם אליהו הלוי הי"ו.
מצה או יין בצמצום למי שהוא אנוס
שאלה: חולה שאסור לו לאכול יותר מכזית מצה בצמצום או חולה שאסור לו לשתות יותר מכוס יין אחת (חולה סכרת ) או מי שאין לו יותר מכך כיצד יעשה את הסדר.
תשובה : קיבלתי את שאלתך הנל" וזוהי תשובתי. ישנה מחלוקת ראשונים כשאדם מברך על אכילת מצה בליל הסדר . על מה מתכויון על הכזית של המוציא או על האפיקומן ובעניין מי שאין לו כזית מצה או שאנוס ולא יכול לאכול יותר מכזית. נחלקו הריף " הרמבם" והראש" היכן יאכל אותה.
לפי הריף" והרמבם" וכן פסק השולחן ערוך בסימן תפב" לאחר ההגדה לא יטול את ידיו בברכה אלא יאכל כזית מר ור ויברך על אכיל ת מר ו ר . ויסעד סעודת החג וכשגומר את הסעודה יטול ידיו בברכה ויאכל את האפיקומן ומברך עליו המוציא ועל אכילת מצה ובזה יוצא ידי חובה גם של אכילת מצה וגם של אפיקומן.
ולדעת הראש" צריך ליטול ידיו בתחילת הסעודה ויברך המוציא ועל אכילת מצה וכן הסכים אתו הטורי זהב . אבל האחרונים פסקו כדעת השולחן ערוך בסימן תפב. ועיין בספר כף החיים שם סעיף קטן ח שכן פסק הפרי חדש והשולחן גבוה והגרא" והמאמר מרדכי אות א ורבינו זלמן אות א וחיי אדם כלל קל אות טז" עש".
ובעניין שתיית היין . מי שאין לו יותר יין או שאסור לו לשתות יותר מכוס אחת שותה אותה בקידוש ולא שותה את שלושת הכוסות הנותרים וטוב שישתה חמר מדינה משקה קולה וכיוצא בזה במקום שלושת הכוסות . ואם יש לו או מותר לו שני כוסות ישתה בקידוש וכוס שלישית של ברכת המזון. ואם יכול שלוש שלוש כוסות יקח אחת לקידוש. אחת להגדה ואחת לברכת המזון ועיין שולחן ערוך סימן תפג" וכף החיים שם סעיף קטן א ומשנה ברורה שם סעיף קטן א ועיין בזה משכ" בספרי דרכי תורה על חג הפסח בעמוד 262 ועיין עוד בספרינו הל חגים פרק יא בעמוד 88הלכה לה לו לז לח . וכן הדין בחולה סוכרת ועדיף שישתה יין יבש אדום .
וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים . וישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל אמן .

 
 

 

 

 

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *