אזכרות לנפטרים

 

בס"ד

אזכרות לנפטרים – שמות ומועדי האזכרות. כל המעונין לזכור כאן את יקיריו שהלכו לעולמם ישלח למנהל האתר (בתגובה לכתבה זו למטה) את שם הנפטר ושם אמו ותאריך עברי מדוייק של פטירתו ויוכנסו לרשימה זו.

המרחם על כל בריותיו הוא יחוס וירחם על נפש רוח ונשמה של המרוחמים הנכבדים המוזכרים כאן. תנצב"ה.

שם הנפטר/ת שם אמו/ה תאריך הפטירה.

 

חודש תשרי:

חכם מנשה אל כאתב בן חוה נפטר שנת התר"ץ

חכם יהושע ששון שעשוע ע"ה תשרי

חכם סלמאן יוסף אליהו ע"ה ב' דר"ה
חכם אפרים זילכה הכהן ע"ה בן שמחה ג' בתשרי
ג'ולייט עזיזה וצאלח דאבי. ג' בתשרי.
חכם ששון עזרא סחייק ע"ה ערב יוה"כ

סימה בת יחזקאל ח תשרי תשע"ח
מירי שושנה קלאצ'י י' בתשרי התשס"ז
דוד צ'חלה מועלם י"א בתשרי
עבדאללה נונה י"ג בתשרי
פרג' חביבה י"ד בתשרי
יגאל (ואליד) לטיפה תמר ט"ו בתשרי.

אליהו עיני נעימה ויצחק ט"ו בתשרי התשס"ט

חכם משה דנגור ע"ה חוה"מ סוכות

סביח בן נזימה וצאלח מצליח י"ז תשרי תשע"ח

נג'י רוזה וציון דאבי י"ז בתשרי.
יחזקאל סלימה י"ז בתשרי התשס"ז
ברטה סלימה ח"י בתשרי

כדורי רוזה וציון דאבי כ"א בתשרי.

חכם מאיר חורש ע"ה כ"ב בתשרי

ציון שאול דאבי כ"ג בתשרי.

ציון בן נג'יה כ"ד תשרי תשע"ח

כדורי בן מסעודה צ'פאל כ"ה בתשרי

כוכבה בת ג'ולייט כ"ה תשרי תשע"ח

סלמן פרחה ואליהו יעקב כ"ו בתשרי התשס"ז
חכם דוד בן מאיר ע"ה דודו של רבנו כ"ז בתשרי

חודש חשון:

 

כמוה"ר חכם עובדיה יוסף ע"ה ג' בחשון התשע"ד.

חכם משה עזרא מצפי ע"ה חשון
איילה (רזלה)חיו מלכה א' בחשון
גד לולו א' בחשון
חנה פרחה ב' בחשון
כרמלה כ'אתון גורג'יי וציון ה' בחשון התשס"ז
דוד לוי חיו מלכה ה' בחשון

שלמה סלמן בן ראשל וראובן ה בחשון תשע"ח

חכם שאול דוד חי מועלם ע"ה ו' בחשון
כתון חביבה ו' בחשון
חכם יעקב בן רבנו יוסף חיים ע"ה י"ב בחשון
חכם בן ציון מרדכי חזן ע"ה י"ב בחשון
חכם יהודה צדקה ע"ה י"ב בחשון
הלל מאיר פלורי ט"ו בחשון התש"ע
גרג'יי צלחה נסים ט"ז בחשון

יוסף דורי בן חכם יחזקאל עזרא דורי ט"ז בחשון התשע"ט

לולו כרמלה עיני בת נעימה וסלח ז"ל  יח' בחשון התשע"ח

יחזקאל בן רוזה ועזרא  נפ' ט"ז במרחשוון תשע"א.

צאלח אליהו י"ז חשוון.
יצחק סעדה לסרי ח"י בחשון
ראשל צלחה י"ט בחשון התשס"ז
חכם מרדכי שרעבי ע"ה כ' בחשון
חלווה אברהם כ"ב בחשון התש"ע

חכם עובדיה אברהם הלוי כ"ג בחשון
חביבה רחל שהין כ"ג בחשון
יוסף רחמני רחמה כ"ג בחשון
סלים חנה כ"ד בחשון
סלים מלכה חיו-לוי כ"ד בחשון
משה חורי ראובן ומרסל כ"ה בחשון התשע"ב

ויולט בת חיים ורבקה אביי כ"ה חשון תשע"ח
גרשון דינה מאיר כ"ז בחשון
חכם עבדאללה דודו של רבנו יוסף חיים ע"ה כ"ט בחשון

 

 

חודש כסלו:

אברהם עזרא בן גורג"יה וסלמן נפטר בט"  בכסליו תשס"ה
דניאל אסתר ג' בכסלו התש"ע
חכם צאלח בן חכם עבדאלה סומך ע"ה ג' בכסלו
דוריס בת גורג'יה יצחקי (חלסצ'י) ג' בכסלו התש"ע
חכם יחזקאל הלוי ו' בכסלו
משה שמחה ז' בכסלו
נזימה ששון בת סרח ז' כסלו
יוסף זביידה וצאלח שהין ח' בכסלו
יחזקאל צלחה וסלמן שהין ט' בכסלו

אברהם עזרא בן גורג"יה וסלמן נפטר בט"  בכסלו תשס"ה
חכם ששון משה דנגור ע"ה י' בכסלו

מתילדה בת רבקה י' בכסלו התשע"ז
מצרי נסים י"ד בכסלו
אהרון סאלח סודאי ט"ו בכסלו.
מרייד (מורד) סלימה ט"ו בכסלו התש"ע

חכם משה אליהו מחלב יט בכסלו

שלמה בו כ'אתון     י"ט בכסלו התשנ"ה
ויקטור לולו י"ט בכסל"ו תשס"ה
(יחזקאל) רחמים בן שרה הלוי כ"א בכסלו התש"ע
חכם ששון אליהו בן חכם משה הלוי סמוחה ע"ה כ"ב בכסלו
חכם יחזקאל עזרא אצלאן בן צ'חלה כ"ד בכסלו התש"ם

 

נסים בצון חוה כ"ו בכסלו
חכם משה יהושע צלחה כ"ט בכסלו

חביבה בת מונירה ואליהו ששון כ"ט כסלו תשע"ח

חודש טבת:

חכם יחזקאל עזרא אליא עה טבת
גורג'י לולו ד' בטבת
נג'יה שרה ה' בטבת
חכם ששון מרדכי (שנדוך) ע"ה ו' בטבת
אליאס גבאי תפאחה ו' בטבת התשס"ו
יעקב לולו נבי ו' בטבת
רונית חדוה ט' בטבת התשס"ז

דרויש נסים בן פלורה וכדורי ז"ל ט' בטבת תשנ"ד
חכם משה יחזקאל צאלח ע"ה י' בטבת
חכם יהושע שהרבני ע"ה י"א בטבת

זילפה מסעודה י"ב בטבת
מנשה מחלב גורג'יה י"ג בטבת התשס"ז
חכם עזרא ראובן דנגור ע"ה י"ג בטבת
משה עזיזה בן יצחק י"ג בטבת
חביבה שמחה בסון י"ד בטבת התשס"ח

דוד שושנה ט"ו בטבת התשס"ז
יוסף שמש בן מסעודה ואברהם ט"ו בטבת
יוסף שמש מסעודה ט"ו בטבת
חכם סלמן מוצפי ע"ה י"ז בטבת
חכם אברהם משה הלל ע"ה י"ז בטבת
חכם אליהו יהושע עובדיה ע"ה ח"י בטבת
עזרא מיכה עזיזה ח"י בטבת
צבאח לולו כ' בטבת
חכם יוסף אליהו רביע ע"ה כ"א בטבת
עבדאללה לאה יהודה כ"א בטבת
נירה רחמני צלחה כ"ב בטבת
חכם יצחק נכדו של חכם ששון מרדכי ע"ה כ"ב בטבת

צביקה צאלח בן ג'לייט וכדורי דאבי כ"ד טבת תשע"ג.

חכם יצחק הלוי בן זבדה      כ"ד בטבת
סעידה כתון כ"ה בטבת

סעדה חממה כ"ה בטבת התשס"ז
דליה מרגלית כ"ו בטבת התשס"ז

סלמן צ'חלה ויצחק פתאל כ"ז בטבת התשס"ז
חיים נעימה ושלום אלעזר כ"ז בטבת
חביבה צ'חלה כ"ז בטבת
סלמן נג'יה וגרג'י שלום כ"ז בטבת
אנעם צ'חלה ועובדיה אגסי כ"ח בטבת התשס"ט
יעקב כאזל כ"ח בטבת
אברהם נועם וכדורי צאלח כ"ט בטבת התש"ע

חכם יצחק כדורי ע"ה בן תפאחה כ"ט בטבת
חכם משה חיים שלמה דוד שמש ע"ה כ"ט בטבת

חודש שבט:

אהרון בן זבידה וצאלח שהין ב' שבט תשע"ח
אברהם נועם וכדורי צאלח ב' בשבט התש"ע
שפיק יחזקאל סלימה ג' בשבט התשס"ט
צבאח אילן סניורה ד' בשבט

אורי דוריס יצחקי ח' בשבט
מיכאל נסכה זאדה ט' בשבט התשס"ז
חכם עזרא יחזקאל כהן ע"ה י' בשבט
ג'ולייט מצרי י' בשבט
נסים סלמן סלימה י"א בשבט התשס"ט
יעקב רחל ויוסף זהבי י"א בשבט התש"ע

שמחה בת מוזלי י"ב שבט

מאיר כדורי       י"ג בשבט

חכם דוד שאול שמש ע"ה ט"ו בשבט
ששון אהרון פרחה ט"ו בשבט
תפאחה סלימה ט"ו בשבט
אברהם מסעודה ט"ז בשבט
צ'חלה חביבה נחום ט"ז בשבט
צאלח זביידה נחום י"ז בשבט
מונירה פרחה אברהם ח"י בשבט
משה ירמיהו ומכמאר ח"י בשבט התשע"ב
אליהו כנוש י"ט בשבט התשל"ה
עובדיה פרחה ואברהם כ' בשבט התשע"ב

סלימה חביבה נבי כ' בשבט
סעידה רחל דאלי כ"ב בשבט
אסתר נזדרי כ"ד בשבט התשס"ז
נעים איוב סרח כ"ד בשבט התשס"ח
חכם יחזקאל סעאת בן יצחק כ"ה בשבט התשע"ג

הרב סלמן חביבה גברה כ"ה בשבט
שושנה סוהם לולו כ"ה בשבט

דוד בן גורג'יי כ"ו בשבט
יצחק זביידה וצאלח שהין כ"ו בשבט
חכם משה חיים שמש ע"ה כ"ט בשבט
יחזקאל טובה ל' בשבט

חודש אדר:

חכם צדקה חוצין השני ע"ה ר"ח אדר
חכם יחזקאל עזרא רחמים ע"ה ב' דר"ח אדר א'
דוד שרה א' באדר
חכם משה סומך ע"ה אחיו של רבנו עבדאללה סומך ע"ה ב' באדר א'

רחמים ן צלחה חלסצ'י ב' באדר.

אליהו מיכאל קריב ד' באדר התשס"ח
מנחם חסיה ד' באדר ב'
צבח גורג'יי ו' באדר התשס"ז
חכם יחזקאל עזרא דורי מסעודה ז' באדר.

חכם צאלח יוסף חיים נקאר ז' באדר
יוסף לבה רחל ז' באדר ב'

אליהו שרה ח' באדר ב'
חכם אליהו בנימין ע"ה בן אחיו של רבנו יוסף חיים ע"ה ט' באדר
נעים מסעודה יחזקאל טואף ט' באדר
שמואל אסתר י' באדר א'
יצחק אברהם וגורג'יה יצחקי י' באדר.
אלישע נסים אהרון י"א באדר
חכם יצחק מחלב שמחה י"ב באדר.
חכם עבדאללה הסופר ע"ה י"ג באדר א'
שמואל חיו בן תפחה י"ג אדר.
מרגלית ג'מילה שלום י"ד באדר
חכם משה רפאל שלום חוצין ע"ה פורים

חכם יעקב חי בן יוסף נקאש זלהה י"ז אדר א' התשמ"ט
לולו חביבה חלסצ'י ח"י באדר
זביידה עזיזה י"ט באדר
משה צ'חלה כ' באדר א'
צאלח צלחה וסלמן שהין כ' באדר
חיה לבה עדינה כ"א באדר

ראובן שירי בן שולמית חנינה כ"א באדר
חכם דוד חי בן צאלח יעקב יחזקאל ע"ה כ"ג באדר
טובה גורג'יי זבידה כ"ג באדר
יוסף לולו ונסים חלסצ'י כ"ג באדר התשנ"ט
לילה רחל כ"ג באדר א'
חכם סלמן חוגי עבודי ע"ה כ"ה באדר
אסתר פריחה אלימלך כ"ו באדר
חכם אלישע נסים בן חכם ששון ע"ה ז"ך באדר ב'
ציון מוזלי כ"ז באדר התשס"ז

חודש ניסן:
חכם נסים בן אחיו של רבנו יוסף חיים ע"ה ניסן
יעקב אברהם וגורג'יה יצחקי א' בניסן
מנשה גורג'יה וציון אברהם ב' בניסן
אברהם נעמת בן יוסף ב' בניסן

בצלאל קלה בן הדסה – ב' בניסן

עזרא מרגלית בן דוד ב' בניסן
חכם משה עזרא סתיהון ע"ה ג' בניסן
חכם שאול הכהן תפאחה ד' בניסן
חכם ששון ציון עבד אל עזיז מזרחי ע"ה ז' בניסן
חכם חיים מעלם ע"ה ז' בניסן
יחזקאל סלימה י"ב בניסן התש"ע
פואד רוזה מצלאווי י"ג בניסן התשס"ז
חכם שלמה (סלים) כהן עובדיה וכ'תון י"ד בניסן התשס"ח
חכם משה אברהם מרידך ע"ה חוה"מ פסח
חכם עבודי יתים ע"ה ח"י בניסן
חכם יצחק אברהם מרודי ע"ה כ"א בניסן
אספירונס רג'ינה ט"ו בניסן
ג'ולייט שקורי רג'ינה כ"ב בניסן

שולמית חנינה אצלן בת לולו כ"ח בניסן
יהושוע יפה ל' בניסן

חודש אייר:
דוד חלסצצ'י א' באייר
יצחק בדריה ד' באייר

נעים נועם וכדורי צאלח ו' אייר.

צבי בן רג'ינה       ז' באייר התשע"ג

פנינה פואזיה בת רחל וסלח י"ב אייר תשע"ו

חכם דוד עזרא בן חכם משה מצפי ע"ה י"ג באייר

שושנה פרחה גבאי י"ג באייר
משה לונה ורחמים אמיגה י"ג באייר התשס"ז
שאול מוזלי וחיאווי אגבבה י"ג באייר התשנ"ט

עליזה זילכה בת לולו לבית הללי – י"ד באייר התשע"ד
דוד פואד רחמה ויעקב כהן ט"ו באייר
חכם אהרון פתחי ע"ה י"ז באייר
אליהו לולו כ' באייר
חכם אהרון בן חכם משה הלוי ע"ה כ"א באייר
ששון חיו בן תפחה כ"א אייר.
סמיר כהן בן נעימה כ"ב אייר.

שאול בן צביחה      כ"ג באייר התשע"ב
חכם דוד באבה ע"ה כ"ג באייר
בצלאל גירג'יי כ"ד באייר
לילה סלימה כ"ה באייר
אהרון ניסן כ"ה באייר התשס"ז

רחמים הלה כ"ו באייר
מזלי גורג'יה מצליח כ"ט באייר.

חודש סיון:
חכם יצחק בן צאלח מכמאל ע"ה ד' בסיון

 

יהושע בן חביבה ויחזקאל שהין ז סיוון תשע"ו
צאלח בן אסתר ושאול נחום ז' בסיון
חכם יעקב חיים סופר ע"ה ט' בסיון
חכם שמעון חבה י"ב בסיון התשע"א
חכם יעקב נכדו של חכם משה מצפי ע"ה י"ג בסיון
תפאחה בת גורג'יי י"ג בסיון
חכם ששון לוי ע"ה ט"ז בסיון
אייל זהבה שמואלי ח"י בסיון
מרדכי שמחה ונסים ח"י בסיון התשנ"ג
מלכה חילווה כ' בסיון
אליהו לולו כ' בסיון
חכם מאיר יוסף גבריאל ע"ה כ' בסיון
חכם יחזקאל בן שלמה מג'לד כ"ד בסיון הת"ש
חכם מרדכי צמח בן סלמאן ומזל כ"ה בסיון התש"ע

יחזקאל בן צ'חלה ומשה פקירו כ"ה בסיוון תשע"ז

יחזקאל בן צ'חלה פקירו נלב"ע כ"ה סיוון תשע"ז.

מרים אליהו בת נעימה כ"ה סיון
גורג'יה עזיזה זבידה כ"ו בסיוון.
חיים יוסף רחמה כהן כ"ח בסיון

חודש תמוז:
חכם אברהם חיים רחמים ע"ה א' בתמוז

נורי נזימה וצאלח מצליח ד' בתמוז.

שמחה יוסף כ'אזנה ד' בתמוז

ניסים בן פרחה וכדורי שבו ד' בתמוז תשע"ז ז"ל

סלימה תפאחה ה' בתמוז.
רותי מזל ה' בתמוז התשס"ז

אהרון גרג'יי נסים ו' בתמוז
ששון עזרא משיח ו' בתמוז התשמ"ז

יצחק בן לולו ורחמים חלצי. ז בתמוז התשע"ה
חכם אליהו מני ע"ה ח' בתמוז
לאה הדס אסתר ח' בתמוז התשס"ט

אברהם סלימה ח' בתמוז
יעקב תפאחה ט' בתמוז
ברטה צ'חלה ט' בתמוז התשס"ז
נג'יה רבקה עזיזה ט' בתמוז התשס"ט

נתן רחמה י"א בתמוז
מוריס כ'אתון ואברהם שהרבני י"ב בתמוז התשס"ז
מדלן מונירה אברהם י"ד בתמוז
עליזה (אליז) לולו עזורי י"ז בתמוז

עזרא נסים כחילה ח"י בתמוז.
חכם בן ציון אבא שאול ע"ה י"ט בתמוז

חכם גבריאל אלישע ע"ה כ' בתמוז

לולו עזיזה חלסצ'י כ' בתמוז.

שמחה גורג'יה וסלמן כ' בתמוז התשס"ט.

יחזקאל מסעודה ויצחק כ"א בתמוז התשס"ט

אברהם פרחה ויהודה כ"א בתמוז התשס"ט

עליזה צ'חלה כ"ג בתמוז התשס"ט

סעידה בת לולו  כ"ב בתמוז

יוליאן גרוס רוזה כ"ה בתמוז

חיים אליהו בן יפה תפחה כ"ט תמוז

חודש אב:

צביחה בת סמרה     א' באב התשס"ח

ג'וליה בת סמינה    ב' באב התשס"ב 

חגי חוגי סעידה ז' באב.
חיים שרה ביצ'יר ז' באב

יוסף בן לולו ח' באב
חכם שמעון אגאסי ע"ה ערב תשעה באב
חכם שלמה משה שאול לניאדו ע"ה י' באב
חכם עבדאללה כנין ע"ה י"ד באב
צלחה מזל טוב י"ט באב
חכם יהודא משה פתייא ע"ה ז"ך באב

חכם מנשה שהרבני  כ"ח באב.
יהודית אודט מרים ז"ך באב התשס"ט

משה בן חתון כרמלה ומנשה ברוך כ"ט אב תשע"ז

חודש אלול:

לאה הדס אסתר אלול התשס"ט

עליזה בת טויה ויצחק א' אלול תשע"ז

חכם יוסף צאלח דורי ע"ה ר"ח אלול

חכם יצחק אברהם שלמה מג'לד ע"ה א' באלול

מנחם בן נעימה ב' באלול

צביחה (רחמה) ציפורה בת סלימה ג' אלול

חכם גרג'י יאיר ה' באלול

חכם אליהו בן חכם משה חיים ע"ה אחיו של רבנו ז' באלול

צאלח צלחה מצליח ט' באלול

עליזה רג'ינה וכדורי צאלח י' באלול.

סלמן דוד וחתון זבידה י"ב באלול.

חכם אברהם ניסן בן מסעודה  ע"ה   י"ב באלול התש"ס

חכם יוסף חיים ע"ה י"ג באלול

אליהו שירי בן לולו י"ג באלול

מעתוק נעימה י"ד באלול התשס"ט בנו הבכור של הרב הגדול חכם יחזקאל עזרא דורי ע"ה (אבו מעתוק).

חכם נסים חי בנימין הלוי ע"ה ט"ו באלול

יעקב אניסה ח"י באלול
מאיר מעתוקה שהרבני כ"ג באלול
סלמה עזיזה כ"ד באלול

חכם שלמה תווינה בן דינה   כ"ד באלול
חכם יצחק יאיר בן מסעודה ע"ה כ"ה באלול
נעימה מסעודה כ"ה באלול (אשת הרב יחזקאל עזרא דורי ע"ה)

סלמן שלמה בן פרחה כ"ו באלול
יחזקאל כדורי גרג'יי כ"ו באלול
חכם אליא יהושע חבה ע"ה כ"ח באלול

אליהו עזיזה אברהם כ"ט באלול

 

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

21 תגובות על הפוסט “אזכרות לנפטרים

 1. סמיר כהן ז"ל בן נעימה כ"ב אייר. ששון חיו ז"ל בן תפחה כ"א אייר. חיים אליהו ז"ל בן יפה תפחה כ"ט תמוז. מרים אליהו ז"ל בת נעימה כ"ה סיון. צאלח אליהו ז"ל י"ז חשוון. נזימה ששון ז"ל בת סרח ז' כסלו. שמואל חיו ז"ל בן תפחה י"ג אדר.

  • בס"ד
   נועם היקר
   הוספתי לרשימה את המרוחמים ששלחת.
   תזכה למצוות.
   חיים סלמן
   מנהל האתר

 2. בס"ד
  חיים סלמן אל עזיז,
  מיזמן לא פניתי אליך וכעת נכנסתי וראיתי אתר חדש ונפלא יישר כוח על כך.
  אבקש שתצרף לרשימת אזכרת הנפטרים את בת דודתי שנפטר בשם טוב
  צביקה צאלח בן ג'לייט וכדורי דאבי כ"ד כסלו תשע"ג.

  חג אורים שמח

  • בס"ד
   חכם צדוק היקר
   אני שמח שאתה גולש באתר.
   יש באתר פורום יפה שאתה יכול לשאול כל שאלה.
   אכניס בלי נדר את בקשתך ללוח האזכרות.
   חג חנוכה שמח
   חיים סלמן
   מנהל האתר

 3. רבי חיים סלמן שנה טובה וחתימה טובה ותזכה לשנים רבות ונעימות.
  נפלה טעות ברשית הנפטרים של חודש תשרי, ,
  יש להעביר את המנוח אליהו עזיזה אברהם לכ"ח בחודש אלול.
  תודה רבה
  צדוק שהין

 4. רבי חיים היקר,
  בבקשה הוסף שמות הנפטרים הבאים לאזכרות
  תודה
  צדוק שהין
  יחזקאל בן צ'חלה ומשה פקירו כ"ה בסיוון תשע"ז
  משה בן חתון כרמלה ומנשה ברוך כ"ט אב תשע"ז
  סביח בן נזימה וצאלח מצליח י"ז תשרי תשע"ח
  ציון בן נג'יה כ"ד תשרי תשע"ח
  שלמה סלמן בן ראשל וראובן ה בחשון תשע"ח
  עליזה בת טויה ויצחק א' אלול תשע"ז
  סימה בת יחזקאל ח תשרי תשע"ח
  כוכבה בת ג'ולייט כ"ה תשרי תשע"ח
  ויולט בת חיים ורבקה אביי כ"ה חשון תשע"ח
  חביבה בת מונירה ואליהו ששון כ"ט כסלו תשע"ח

 5. רבי חיים,
  שלום לך איש יקר,
  יש להזיז את הנפטר הבא לחודש טבת
  צביקה צאלח בן ג'לייט וכדורי דאבי כ"ד כסלו תשע"ג.
  תודה רבה,
  צדוק שהין

 6. רבי חיים היקר !
  אבקש שתצרף לרשימת הנפטרים את דודי אח של אבא שלי

  אהרון בן זבידה וצאלח שהין ב' שבט תשע"ח

  תבוא עליך הברכה

 7. שולמית חנינה אצלן בת לולו כ"ח בניסן
  אליהו שירי בן לולו י"ג באלול
  ראובן שירי בן שולמית חנינה כ"א באדר

 8. שלום חיים סלמן סבתא נפטרה בתאריך זה מתי עושים הזכרה ואם אפשר להדליק נר נשמה בחודש ניסן חול המועד פסח יט ניסן תשיט, 27/04/1959

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *