מעט מקורות חייו של אביו של חכם דוד מנחם שליט"א כפי שנכתבו על-ידיו.

בס"ד אבא שיחיה חוגג שבעים, ביחד עם אחיותיי ואחיי בירכנוהו. העלנו זיכרונות מילדותנו. אני סיפרתי שלפני חמש שנים נקראתי לאיזה סקר ומילאתי שאלון על המקום בו גדלתי. מסקנת... הסוקרים הייתה שגדלתי במקום של עוני. אמרתי להם שאך שקר בדבריהם. מעולם לא היינו עניים! אמרו לי: אל תיקח את דברינו
הקלק כאן להמשך הקריאה

חכם שלמה תווינה ע"ה

בס"ד מורי ורבי חכם בניהו יששכר שמואלי שליט"א ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" בירושלים תכב"ץ מסר לי לקראת חג הפורים התשע"ו ספר שיצא על חכם שלמה תווינה ע"ה והזדרזתי להעלות את קורות חייו של החכם שלא היו בידי עד כה: קורות חייו של חכם שלמה תווינה ע"ה - נולד לערך בשנת התרט"ז (1856) ונלב"ע
הקלק כאן להמשך הקריאה

חכם יהודה יאיר ע"ה

בס"ד
בתדהמה גדולה קבלנו ההודעה על פטירתו של חכם יהודה יאיר ע"ה בנו של חכם יצחק יאיר ע"ה. ביום שני ב' בטבת. תנצב"ה

Share Button

חכם משה מצפי ע"ה

  בס"ד חכם משה מצפי ע"ה הלך לעולמו. בעשרים השנים האחרונות שמש כחזן בבית הכנסת הגדול "ישרים" של יהודי עירק ברמת גן לאחר פטירתו של החזן והמייסד שלה חכם שמעון חבה ע"ה. תמונה שצילמתי בפורים מלפני כמעט שנתיים. נהנתי לשמוע אותו במשך שנים, ובמיוחד בימים הנוראים. הקול הערב והתפלה
הקלק כאן להמשך הקריאה

חכם מנשה משה שלו הלוי ע"ה

בס"ד מצרף מידע על חכם מנשה משה שלו הלוי ע"ה (נכתב על ידי נכדו הרב יוסף חיים מזרחי): הרבה דרשנים ומטיפי מוסר עמדו לעם ישראל, הן בארצות אשכנז כמו "המגיד מדובנא" הג"ר יעקב קראנץ (חי בין השנים תק-תקסה), והן בארצות המזרח כמו רבנו יוסף חיים מבגדאד בעל ה"בן איש חי" (חי בין השנים תקצד-תרסט),
הקלק כאן להמשך הקריאה