דרשה לפרשת בראשית מאת הרב והפייטן הגדול חכם דוד מחם שליט"א

בס"ד

דרשה לפרשת בראשית מאת הרב והפייטן הגדול חכם דוד מחם שליט"א:

Share Button

דרשה לפרשת האזינו מאת הרב והפייטן הגדול חכם דוד מנחם שליט"א

בס"ד

 

Share Button

דרשה לפרשת וילך מאת הרב והפייטן הגדול חכם דוד מנחם שליט"א

בס"ד


 

Share Button

פרשת נצבים – דרשה מאת הרב והפיטן הגדול חכם דוד מנחם שליט"א

בס"ד

Share Button

דרשה לשביעי של פסח מאת הרב והפייטן הגדול חכם דוד מנחם שליט"א

בס"ד

 

 

 

Share Button