עיון במגילת אסתר – חכם דוד מנחם שליט"א

בס"ד

Share Button

הרמב"ם רבנו משה בן מימון ע"ה

 

 

Share Button

דרשה לפרשת בחוקותי מאת הרב הגדול והפייטן חכם דוד מנחם שליט"א

בס"ד

Share Button

פרשת כי תשא – דרשה מאת הרב הגדול והפייטן חכם דוד מנחם שליט"א

בס"ד

פרשת כי תשא – דרשה מאת הרב הגדול והפייטן חכם דוד מנחם שליט"א:

 

Share Button

פרשת תולדות – דרשה מאת הרב הגדול והפיטן חכם דוד מנחם שליט"א

בס"ד

דרשה לפרשת תולדות מאת הרב הגדול והפיטן חכם דוד מנחם שליט"א:

Share Button