אתר מדהים המסביר את כל המקאמים העירקים ושירים עירקים רבים

http://iraqimaqam.blogspot.co.il/

Share Button

סרט על המוסיקאים היהודים מארצות ערב שהמשיכו בישראל

בס"ד


&nbsp

Share Button