עבד אל והאב

לא מוש אנא לבכי:

כולידא כאן לי:

Share Button