שיר לכבוד ראש חודש מנחם אב

בס"ד

שיר לכבוד ראש חודש מנחם אב שכתב חיים סלמן מנהל האתר:

 

 

Share Button

שיר לכבוד ראש חודש תמוז

בס"ד
להלן שיר שכתבתי לכבוד ראש חודש תמוז כמו שכתבתי לכל החדשים האחרים שאותם אנחנו שרים בישיבת נהר שלום תכב"ץ בירושלים עם כמוה"ר בניהו יששכר שמואלי שליט"א.
חיים סלמן
מנהל האתר

Share Button

שיר לכבוד ראש חודש סיון

בס"ד

שיר שכתבתי לכבוד חודש סיון הכולל את כל ענייני החודש הזה:

 

 

 

 

Share Button

שיר לכבוד חודש אייר


בס"ד
שיר שכתבתי לכבוד ראש חודש אייר:

Share Button

שיר לכבוד חודש אדר מאת מנהל האתר חיים סלמן

בס"ד

Share Button