אזכרות לנפטרים שמועד פטירתם חל בחודש זה

פוסט נבחר

 בס"ד המרחם על כל בריותיו הוא יחוס ויחמול על נפש רוח ונשמה של הנפטרים שמועד פטירתם חל בחודש תשרי: חכם יהושע ששון שעשוע ע"ה תשרי חכם סלמאן יוסף אליהו ע"ה ב' דר"ה חכם אפרים זילכה הכהן ע"ה בן שמחה ג' בתשרי ג'ולייט עזיזה וצאלח דאבי. ג' בתשרי. חכם ששון עזרא סחייק ע"ה ערב יוה"כ מירי
הקלק כאן להמשך הקריאה