חנוכה

  • סדר הדלקת נרות חנוכה עם בקשות מיוחדות של רבנו הרי"ח טוב ע"ה   בס"ד שלום ר' חיים היקר אני שולח לכבודו, סדר הדלקת נרות חנוכה מדוייק כפי מנהגנו, בתוספת אור ...
  • פיוטים לחנוכה כמנהג יהודי עירק בס"ד להלן שירים וקריאות לחנוכה כמנהג יהודי עירק:       var hupso_services_t=new Array("Twitter","Facebook","Google Plus");var hupso_toolbar_size_t="big";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_t="";var ...
  • עלון לחנוכה   בס"ד כנסו כאן וקראו בעלון לחג החנוכה התשע"ג שהכין חכם איציק שמש הי"ו.  חנוכה תשע"ג שבת פרשת וישב   בפרשת ...
  • חנוכה   בס"ד דרשות לחג החנוכה מאת רבנו יוסף חיים ע"ה. זיע"א. מספר "בן יהוידע": מאי חנוכה? דתנו רבנן: בכ"ה ...
Share Button